INDEKLIMA-Ekas

Indeklima

Indeklimaet spiller en væsentlig rolle for menneskers velbefindende, og i de senere år har der været en stigning i antallet af personer, der lider af indeklimasymptomer, såsom irriterede slimhinder, hovedpine, koncentrationsbesvær, træthed og svimmelhed. Meget tyder på, at fugt og skimmelsvamp i vores bygninger er en væsentlig årsag til disse lidelser, og der er derfor et stort behov for kendskab til, dels hvorledes vi undgår at de forekommer, og dels hvorledes vi får bugt med dem, når de af den ene eller anden grund alligevel optræder.

ekas har en omfattende erfaring og kompetence i undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger. Lige fra de indledende tilstandsundersøgelser (med anvendelse af diverse fugtmåleudstyr), hvor der foretages omfangs- og årsagsbestemmelse, og hvor den sundhedsmæssige betydning vurderes. Til anvisninger på, hvilke tiltag der er nødvendige for at afhjælpe årsagerne og renovere bygningen for skimmelsvampe.

Hvis det i forbindelse med undersøgelserne og afhjælpningen skønnes nødvendigt, anvender vi eksterne firmaer og analyseinstitutter med særlig ekspertise, for bl.a. mere præcis omfangsbestemmelse og artsbestemmelse af skimmelsvampevæksten.

Brug for bedre indeklima?

Du er altid velkommen til at kontakte en af vores medarbejdere

Scroll til toppen