Facade

Nordfacader – Brøndby Strand

Facaderenovering af i alt 15 boligblokke med udvendig efterisolering og etablering af Franske altaner. I stueetagerne blev der etableret udgang til haverne.  De nye facader blev beklædt med zink, glas og bølgeplader i vandrette linjer. Der blev ligeledes udført betonrenovering af de eksisterende facader som ikke blev beklædt. 

Frydenspark 2 – Amager

BFacaderenovering af 14 boligblokke på en almennyttig boligbebyggelse med i alt 294 boliger. Som følge af stigende problemer med fugt og skimmelsvamp i boliger ved facader og gavle er der foretaget en omfugning af facade- og gavlmurværket og en udskiftning af sålbænke og fuger omkring vinduerne. Arbejdet har omfattet udkradsning og omfugning af samtlige mørtelfuger …

Frydenspark 2 – Amager Læs videre »

Scroll to Top