Tag

Østerbrogade – København Ø

Renovering af tag og facader mv. på en privat boligbebyggelse omfattende 16 boliger og 4 erhvervslejemål. Projektet omfattede efterisolering af tag ved påforing af højere spær, fornyelse af tagdækning til ny bæverhaleskifer. Etablering af nye tagrender og nedløb i kobber. Renovering af kviste, vinduer, skorstene, brandkamme og taggennemføringer. Altaner er renoveret og facader er sandblæst, …

Østerbrogade – København Ø Læs videre »

Lyngvænge – Hundested

Renovering af tag, vinduer og facader på 34 fritliggende enfamiliehuse. Boligerne har været præget af fugt og indeklimaproblemer, herunder utæt og ødelagt murværk samt nedslidt tagbeklædning. Projektet omfattede forhøjning af spær, etablering af ny dampspærre samt efterisolering af tagkonstruktion. Herudover er eksisterende bølgeplade tag udskiftet med tagbeklædning af tagpap udført med listedækning og udhæng på …

Lyngvænge – Hundested Læs videre »

Fredskovhellet – Hillerød

Som følge af nedslidte tage og problemer med omfattende skimmelvækst og kuldegener i gavlboligerne er der foretaget udskiftning af samtlige eternittage og udført efterisolering af samtlige gavle. Bebyggelsen omfatter 114 boliger fordelt på 9 blokke. Efterisoleringen er udført ved opmuring af ny skalmur på nye fundamenter forankret i de eksisterende. Murværket er udført med forskellige …

Fredskovhellet – Hillerød Læs videre »

AAB afd. 15 – København

Bebyggelsen omfatter 3 blokke med 158 boliger og ca. 4.400 m2 tag. Som følge af nedslidning, defekte teglsten og mangelfuld forankring af eksisterende teglsten blev der foretaget en total udskiftning af eksisterende tagbelægning.  Renoveringen omfattede etablering af ny tagbeklædning (teglsten) inkl. fast undertag af brædder og tagpap, nye tagvinduer mod loftsrum og spidslofter, nye udluftningshætter …

AAB afd. 15 – København Læs videre »

Scroll til toppen