BYGGERI-OG-RENOVERING-Ekas

Byggeri & Renovering

ekas udfører rådgivning på flere niveauer, alt efter kundens behov og opgavens karakter. Ydelserne spænder lige fra mindre undersøgelses- og rådgivningsopgaver til styring af større byggeprojekter indeholdende programoplæg, skitseforslagsfase, budgettering, projektering, myndighedsbehandling, udbud, kontrahering, byggeledelse og tilsyn frem til byggeriets aflevering og 1-års eftersyn.

Vi arbejder desuden med boligsociale helhedsplaner for boligbebyggelser, hvor Landsbyggefonden giver støtte til projekternes gennemførelse. Projekter med helhedsplaner løses typisk i samarbejde med arkitekter eller andre relevante samarbejdspartnere.

ekas har siden 1977 løbende været involveret i et bredt udvalg af renoveringsopgaver indenfor både privat og offentligt eller offentligt støttet byggeri. Vi har ekspertise og knowhow til at løse mange forskelligartede opgaver, men typisk kan nævnes: Tag- og facaderenovering, vinduesudskiftning, renovering af altaner og altangange, renovering af betonskader, indvendige ombygninger, afhjælpning af stabilitetsproblemer, udskiftning af installationer og forbedring af indeklimaet.

Vi udfører også projekter med nybyggeri og derudover har vi også håndteret flere nedrivningssager, hvor det er vigtigt at få klarlagt de miljømæssige udfordringer i forbindelse med arbejdet, så de enkelte materialer bortskaffes korrekt, eller genanvendes hvis muligt.

Vores mål gennem hele forløbet er at varetage bygherrens interesser, så produktets færdige egenskaber og kvaliteter svarer til bygherrens forventninger og krav.

Firmaets rådgivning er præget af seriøsitet og omhyggelighed. Vi prioriterer den direkte, personlige kontakt til vores klienter højt, og vi tilstræber til stadighed at være en kompetent, professionel og troværdig samarbejdspartner.

Rådgivning

Har du brug for rådgivning indenfor byggeri og renovering?

Scroll to Top