EFTERSYN-OG-TILSTANDSVURDERING-Ekas

Eftersyn & Tilstandsvurdering

ekas udfører et stort antal eftersyn af forskellig karakter. Det drejer sig bl.a. om 1-års og 5-års eftersyn for Byggeskadefonden, almene boligselskaber, private andels- og ejerforeninger m.v. Vi har også tidligere udført samtlige af Forsvarets Bygningstjenestes 5-års eftersyn i Danmark inkl. Færøerne og Grønland, i alt ca. 150 eftersyn.

Eftersynet udføres for at afdække eventuelle fejl og mangler, samt sikre at de bliver udbedret. Opgaven omfatter gennemgang, besigtigelse og registrering af mangler i samarbejde med bygherren. Der udarbejdes en eftersynsprotokol med samlet fortegnelse over de registrerede mangler, og der følges op på om entreprenøren får udbedret manglerne.

Tilstandsvurdering

Vi udfører et stort antal tilstandsvurderinger og undersøgelser af bl.a. tage, vinduer, facader, altaner, kældre, faldstammer, vandinstallationer, betonkonstruktioner, skimmelsvampeskader m.v.
Tilstandsvurderingen samles i en rapport der beskriver tilstanden af de enkelte bygningsdele, samt en anbefaling til renovering og/eller udbedring. Desuden indeholder rapporten ofte en anbefaling af prioriteringsrækkefølgen for en evt. renovering samt et tilhørende budget.

Drift og vedligehold

ekas kan også tilbyde udarbejdelse af drift- og vedligeholdelsesplaner med det formål at optimere og systematisere driften for bygninger og bygningsdele.

Drift og vedligeholdelsesplanerne udføres typisk i tilknytning til en forudgående tilstandsvurdering og undersøgelse af bebyggelsen, men udarbejdes også i forbindelse med nybyggeri eller renovering. I sidstnævnte tilfælde vil drifts- og vedligeholdelsesplanen beskrive de driftsaktiviteter og eftersynsrutiner, der er nødvendige for, at ejendommen kan fungere driftsmæssigt tilfredsstillende efter aflevering. Herunder aktiviteter, der er en betingelse for opretholdelse af 1- og 5-års garantier.

Med reference til drifts- og vedligeholdelsesplanen kan rådgivningen også omfatte efterfølgende ydelser, som må aftales separat i de enkelte tilfælde. Der kan f.eks. være tale om følgende:

  • Vedligeholdelsesrutiner såsom afholdelse af eftersyn og udarbejdelse af tilstandsvurderinger, overvågning og styring af forebyggende og afhjælpende vedligeholdelsesarbejder
  • Udarbejdelse af vedligeholdelsesbudgetter for nærmere aftalte tidsrum
  • Afklaring af spørgsmål fra driftsorganisationen og vejledning ved opståede driftsspørgsmål

Du er meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om mulighederne og pris på et eftersyn eller en tilstandsvurdering af din ejendom

Spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte ekas for en uforpligtende samtale

Scroll to Top