ORGANISATION-Ekas

Organisation

ekas er opbygget således, at de to medejere Per Mohr Hansen og Jens Lauridsen alle sidder i bestyrelsen. Derudover udgøres bestyrelsen af et eksternt medlem Ib S. Paaskesen, der tillige er valgt som formand for bestyrelsen.

Den enkelte opgave bemandes med en erfaren projektleder/sagsansvarlig og de nødvendige medarbejdere samt relevante eksterne rådgivere fra andre faggrupper. Til hver enkelt sag tilknyttes en af de tre indehavere, der er ansvarlig for at opgaven løses til kundens tilfredshed, og som samtidig er sparringspartner med projektlederen i forbindelse med opgavens løsning.

Projektlederen er ansvarlig for kvalitetssikringen af den enkelte opgave og er dermed den, der sørger for at sagsmedarbejderne udfører de KS-procedurer, der er fastlagt i KS-systemet.

Organisationsdiagram for den enkelte sag kan opstilles som følger:

Ekas-diagram

Medarbejdere

Har du brug for at komme i kontakte med en af vores medarbejdere?

Scroll to Top