ENERGI-OG-VVS-Ekas

Energi & VVS

ekas udfører rådgivning indenfor energi og VVS-området, herunder vurdering, eftersyn, projektering, byggetilsyn og ibrugtagning af vand-, varme- og afløbsinstallationer samt ventilationsanlæg. Projekterne spænder vidt fra mindre opgaver til store boligbebyggelser og gennemgribende installationsudskiftninger samt renoveringer af badeværelser og teknikrum mv.
Opgaverne er meget forskellige, og kunne bl.a. være følgende:

Energiberegninger

Vi foretager energirammeberegninger og vurderer ejendommes energiforbrug

Varmeisolering

Vi udarbejder forslag til efterisolering af tag, facader, vinduer, kældre, etablering af solcelleanlæg/hybride solcelleanlæg, solvarme mv. Desuden vurderer vi risiko for overophedning, og udarbejder forslag til solafskærmning mv.

Varmeanlæg

Vi undersøger varmeanlæg, vurderer kedel- og fjernvarmeanlæg og forestår renovering og konvertering af varmeanlæg.KøleanlægVi undersøger og vurderer køleanlæg, og kommer med forslag til energibesparende foranstaltninger. Køleanlæg renoveres i samarbejde med vores faste samarbejdspartnere.

Ventilation

Vi undersøger ventilationsanlæg, vurderer anlægseffektivitet og forestår etablering og renovering af ventilationsanlæg i såvel boliger, som i erhvervsejendomme.

Elanlæg

Vi undersøger og vurderer el-anlæg og svagstrømsanlæg på bolig- og erhvervsejendomme, og kommer med forslag til energibesparende foranstaltninger. El-anlæg renoveres i samarbejde med vores faste samarbejdspartnere.

Nybygninger

Nybygninger planlægges med et lavt energiforbrug, efter Bygningsreglementets gældende krav, eller eventuelt kommende krav. Vi har også mulighed for at projektere passivhuse.

Brug for rådgivning?

Du er altid velkommen til at kontakte en af vores medarbejdere

Scroll til toppen