ENERGI-OG-VVS-Ekas

Energi, VVS, Kloak og Afløb

ekas udfører rådgivning indenfor energi, VVS, kloak og afløbsområdet, herunder vurdering, eftersyn, projektering, byggetilsyn og ibrugtagning af vand-, varme-, kloak- og afløbsinstallationer. Projekterne spænder vidt fra mindre opgaver til store boligbebyggelser og gennemgribende installationsudskiftninger, samt renoveringer af badeværelser og teknikrum mv. Opgaverne er meget forskellige, og kunne bl.a. være følgende:

Energiberegninger

Vi foretager energirammeberegninger og vurderer ejendommes energiforbrug. Ud fra energiberegninger planlægges nye bygninger og eksisterende bygninger med et lavt energiforbrug. Energiforbrug vurderes ud fra bygningsreglementets gældende krav, eller eventuelt kommende krav.

Varmeisolering

Vi udarbejder forslag til efterisolering af tag, facader, vinduer, kældre, etablering af solcelleanlæg/hybride solcelleanlæg, solvarme mv. Desuden vurderer vi risiko for overophedning, og udarbejder forslag til solafskærmning mv.

Vandinstallationer

Vi undersøger og vurderer vandinstallationer, vi forestår projektering og planlægning i forbindelse med renovering af vandinstallation. Vi optimerer varmtvandsproduktionsanlæg med fokus på driftsbesparelser.

Varmeanlæg

Vi undersøger varmeanlæg, vurderer kedel- og fjernvarmeanlæg og forestår renovering og konvertering af varmeanlæg. Vi projekterer og planlægger nye varmecentraler der forsynes fra varmekilder der er muligt i området, fjernvarme, naturgas eller varmepumper.

Køleanlæg

Vi undersøger og vurderer køleanlæg, og kommer med forslag til energibesparende foranstaltninger.

Kloak- og afløbsinstallationer

Vi undersøger og vurderer kloak- og afløbsinstallationer, vi forestår projektering og planlægning i forbindelse med nye og eksisterende installationer. I mange tilfælde udføres dette arbejde samtidigt med renovering af vandinstallationer. Kloak- og afløbsinstallationer kan renoveres ved hjælp af udskiftning, strømpeforing eller coatning, mulighederne er mange. Der arbejdes med både regn- og spildevandsinstallationer, samt regnvandsnedsivning eller regnvandsopsamling. ekas har forestået flere større renoveringer hvor hele kloak- og afløbssystemet efter renovering er som nyt. Her udføres f.eks. tv-inspicering og strømpeforing af ledninger, brønde udskiftes og/eller renoveres. ekas samarbejder med entreprenører som anvender den nyeste teknologi indenfor no-dig løsninger. I forbindelse med renovering af kloak- og afløbsinstallationer har ekas løsninger til at håndtere og stoppe eventuelle rotteproblemer.

Ventilation

Vi undersøger ventilationsanlæg, vurderer anlægseffektivitet og forestår etablering og renovering af ventilationsanlæg i såvel boliger, som i erhvervsejendomme.

Elanlæg

Vi undersøger og vurderer el-anlæg og svagstrømsanlæg på bolig- og erhvervsejendomme, og kommer med forslag til energibesparende foranstaltninger. El-anlæg renoveres i samarbejde med vores faste samarbejdspartnere.

Nybygninger

Nybygninger planlægges med et lavt energiforbrug, efter Bygningsreglementets gældende krav, eller eventuelt kommende krav. Vi har også mulighed for at projektere passivhuse.

Brug for rådgivning?

Du er altid velkommen til at kontakte en af vores medarbejdere

Scroll to Top