GRANSKNING-Ekas

Granskning

Ekstern granskning er en opgave der er særdeles nyttig for kvaliteten af det samlede byggeprojekt. Formålet med en ekstern granskning er at finde fejl eller uklarheder i et projekt inden selve byggeriet igangsættes. Dermed kan man få tilrettet projektet, så fordyrende fejl eller risiko for svigt i konstruktionerne fjernes inden byggeriet tages i brug.

Den eksterne projektgransknings formål er ikke at fremkomme med løsningsforslag, men derimod at give anbefalinger til eventuelle forhold, der bør undersøges eller afklares nærmere af de rådgivere, som har udarbejdet projektmaterialet.

ekas har god erfaring med at udføre ekstern tværfaglig granskning af enten hele byggeprojekter eller dele af byggeprojekter, alt afhængig af kundens ønske. Kontakt os for en nærmere drøftelse af hvordan en ekstern granskning kan udformes for dit konkrete byggeprojekt.

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale

Scroll to Top