Carlshøj – Lyngby

Boligbebyggelsen består af et fritliggende højhus på 10. etager indeholdende 60 boliger. Boligerne er præget af utætte vinduer, herunder kolde ydervægge med mange kuldebroer. Adgangsaltaner er nedbrudte med revnedannelser, afskalninger og med svækket bæreevne.  

Projektet omfatter renovering af vinduer, efterisolering og ny facadebeklædning, niveaufri adgang til bygningen ved opbygning af plint. Formålet er at bringe bygningen op på en nutidig standard, og i en kvalitet der er fremtidssikret mht. energiforbrug og et bedre indeklima. Vinduer og døre udskiftes til nye elementer i træ/alu konstruktion med 3 lags lavenergiruder i energiklasse A.  

Gavle isoleres med 300 mm mineraluld og beklædes med skalmur. Facader isoleres med 150 mm mineraluld og beklædes med skærmtegl. Kælderydervægge fugt- og varmeisoleres, og omkring bygninger udføres der omfangsdræn. Adgangsaltaner udskiftes med nye altaner i letbeton med glasrækværk. Der udføres ankomstplint med rampe der udligner terrænforskellen fra gade til indgangsdøre, således at der er niveaufri adgang. Plinten beplantes og giver mulighed for at indrette sig med bænke og borde. 

Projektet er omfattet af IKT bekendtgørelse nr. 119 og der anvendes digitale bygningsmodeller. EKAS er IKT koordinator på projektet og forestår bla. kollisions- og konsistenskontroller samt 3D modellering.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakt en af vores medarbejdere

Fakta

Bygherre

Den selvejende almene boligorganisation Carlshøj afd. B11 v/DAB

Opgave

Totalrådgivning

Adresse

Lyngvej 24 – 28
2800 Kgs. Lyngby

År

2018-2019

Entreprisesum

Ca. 34,8 mio. kr. inkl. moms

Samarbejdspartnere

DOMUS Arkitekter A/S
Scroll to Top