Frydenspark 2 – Amager

BFacaderenovering af 14 boligblokke på en almennyttig boligbebyggelse med i alt 294 boliger.

Som følge af stigende problemer med fugt og skimmelsvamp i boliger ved facader og gavle er der foretaget en omfugning af facade- og gavlmurværket og en udskiftning af sålbænke og fuger omkring vinduerne.

Arbejdet har omfattet udkradsning og omfugning af samtlige mørtelfuger i murværket samt udskiftning af defekte sten. Der er foretaget betonreparation af soklerne.

Omkring samtlige vinduer og altandøre er der foretaget udskiftning af elastiske fuger med nye elastiske fuger. Endvidere er samtlige sålbænke under vinduer skiftet ud med nye zinksålbænke.

Skorstene der ikke længere var i brug er blevet fjernet.

Gennemførelsen af renoveringen udmærkede sig ved en rigtig god dialog og et kreativt og smidigt samarbejde med afdelingen og byggeudvalget, hvor informationen og hensyntagen til beboerne blev vægtet højt. Også entreprenøren var en del denne positive spiral, som sikrede en vellykket renovering med arbejde af høj kvalitet. 

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakt en af vores medarbejdere

Fakta

Bygherre

Hovedstadens almennyttigt Boligselskab, afd. Frydenspark v/ DAB

Opgave

Totalrådgivning

Adresse

Greisvej 24-74 m.fl.
2300 København S

År

2008-2009

Entreprisesum

20 mio. kr. inkl. moms
Scroll to Top