Hesselbo – Værløse

Projektet omfattede udskiftning af samtlige eksisterende tegltage på 1- og 2-etages rækkehuse (benævnt ”plantagehuse” og ”kanthuse”) med nye tegltage – i alt ca. 11.000 m2 tag fordelt på 121 boliger.

På plantagehusene blev taghældningen ændret fra 22,5 gr. til 25 gr., og der blev etableret ny tagbeklædning af gule teglsten inkl. fast undertag af brædder og tagpap. Der blev endvidere isat nye kombinerede ovenlys og facadevinduer mod havesiden, og der blev etableret en effektiv ventilering bag den underliggende bræddebeklædning på facaden.

På kanthusene blev der også etableret ny tagbeklædning af gule teglsten inkl. fast undertag af brædder og tagpap. Endvidere blev der foretaget udskiftning /tilretning af dele af træfacadebeklædning samt foretaget renovering /udskiftning af vinduer og døre i indgangsfacader.

I forbindelse med projekteringen blev tagkonstruktionernes stabilitetsmæssige forhold vurderet og verificeret.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakt en af vores medarbejdere

Fakta

Bygherre

Værløse almennyttige Boligselskab v/DAB

Opgave

Totalrådgivning

Adresse

Sækkedamsvej 4-96 & 5-175
3500 Værløse

År

2006-2007

Entreprisesum

Ca. 30 mio. kr. inkl. moms

Samarbejdspartnere

WITRAZ arkitekter
Scroll to Top