Maglehøj helhedsplan Frederiksværk

Maglehøj er en almennyttig boligbebyggelse på i alt 339 boliger (før ombygning) der har haft store boligsociale problemer, grundet beboersammensætningen, et for højt huslejeniveau og generelt et for stort udbud af almene boliger i Halsnæs kommune. Dette sammenholdt med, at der var behov for en lang række renoveringstiltag i lejlighederne samt af de tekniske installationer, har samlet forårsaget, at der var en stor fraflytningsprocent i Maglehøj, som bevirkede, at mange lejligheder stod tomme og ikke umiddelbart kunne genudlejes.

Som et led i helhedsplanen for Maglehøj blev der i første etape, med støtte fra Landsbyggefonden, nedrevet en af beboelsesblokkene indeholdende i alt 72 lejligheder.

Tilsammen skal helhedsplanen sikre et mere socialt og fysisk bæredygtigt område, med et forbedret image og gode ventelister, der muliggør økonomisk bæredygtighed for afdelingen samtidig med at trivsel og tryghed prioriteres højt. Der foretages således renoveringstiltag af både ombygningsmæssig-, opretningsmæssig- og miljømæssig (landskab og terrænarbejder) karakter.

Af tiltag kan i kort stikordsform nævnes:

– Ombygning af en blok til ældreegnede boliger inkl. indbygning af ny elevatorer

– Etablering af balanceret ventilation

– Renovering/ombygning af en blok til bofællesskaber for udviklingshæmmede

– Etablering af nyt aktivitetshus

– Diverse renoveringer (gulve, køkkener, badeværelser) i normalboliger

– Udskiftning af faldstammer mv.

– Etablering af nye vaskerier

– Etablering af legepladser og grillpladser

– Renovering af havearealer, belysning, belægninger mv

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakt en af vores medarbejdere

Fakta

Bygherre

Lejerbo Frederiksværk Afd. 135-0 Maglehøj

Opgave

Underrådgivning

Adresse

Havtornvej 12-24
3300 Frederiksværk

År

2012-2015

Entreprisesum

Ca. 175 mio. kr. inkl. moms

Samarbejdspartnere

Mangor og Nagel Arkitektfirma
Scroll to Top