Ølstykke Rådhus nedrivning

For at give plads et nyt boligbyggeri er det nu nedlagte Ølstykke Rådhus nedrevet, hvilket også har indbefattet en omfattende miljøsanering af alle bygningerne.

Bebyggelsen bestod af 5 sammenbyggede bygninger i to etager, som er opført i tre etaper i perioden 1970-1984.

Miljøsanering har omfattet afrensning og stripning af bygningerne for asbest, PCB, bly mv. Under projekteringen er der fortaget omfattende undersøgelser for kortlægning af de forskellige miljøskadelige stoffer. At bebyggelsen har været opført i tre etaper i forskellige tidsperioder har givet ekstra udfordringer med hensyn planlægningen og gennemførelse af miljøundersøgelserne.

Under nedrivning har der være opsat vibrationsmålere på de nærtliggende nabobygninger, så arbejdet med hensyn til skadelige vibrationer under nedrivningen har været løbende under overvågning.

Alle nedrevne betonkonstruktioner er blevet nedknust på byggepladsen og genindbygget, således der kunne spares på tilkørsel af nye grus- og sandmaterialer.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakt en af vores medarbejdere

Fakta

Bygherre

Ølstykke almennyttige Boligsel-skab v/DAB

Opgave

Totalrådgivning

Adresse

Rådhus Allé 1, 3650 Ølstykke

År

2015-2016

Entreprisesum

Ca. 7,0 mio. kr. inkl. moms
Scroll to Top