Tjørneparken Helhedsplan

Bebyggelsen Tjørneparken er en rækkehusbebyggelse fra sidst i 1950-erne med i alt 198 boliger. Første etape består af 22 én-etages rækkehuse i gule mursten, mens anden etape består af 174 to-etagers rækkehuse i røde mursten.

EKAS blev tilknyttet afdelingen i 2011, da der var massive skimmelproblemer i bebyggelsen. EKAS forestod udarbejdelse af tilstandsrapport, hvor alle relevante problematikker blev belyst. Væsentligt var det, at der under terrændækket var slagger, som ikke er kapillarbrydende, og som derfor har været væsentligt medvirkende til de konstaterede problemer. På grund af opgavens omfang blev der søgt og opnået støtte fra Landsbyggefonden. Nova5 Arkitekter udarbejdede et projekt med dels udvidelse af boliger med en ny havestue, og dels med opdeling af 23 boliger i hver to nye boliger. Byggesagen har karakter af en totalrenovering, hvor stort set kun tag og ydervægge bevares. Der blev i 2017-2018 udført pilotprojekt med 4 boliger i alt, for at kunne belyse de mulige udfordringer, og for at kunne demonstrere løsningerne for beboerne.  Beboerne genhuses i pavilloner i byggeperioden, som er ca. 5 måneder pr. boligblok.

Der er udført komplet fornyelse af vandrør. Alle vandarmaturer er udskiftet, og der er etableret fjernaflæselige vandmålere i alle boliger. Der er etableret gulvvarme i stueetage generelt, og i badeværelser på 1. sal. I alle boliger er der etableret individuelle, balancerede ventilationsanlæg for at imødegå skimmelproblemer. Alle el- og svagstrømsinstallationer er fornyet.

Gulve på terrændæk er udskiftet med nye, med ca. 300 mm isolering. Gavlisolering er forbedret med nye skalmure. Nye vinduer og døre er væsentligt bedre isolerende en de eksisterende. Bebyggelsen vil derfor få et lavt energiforbrug fremover.

Ændringer i de bærende konstruktioner som følge af ændret ruminddeling, nye havestuer og nye udvendige trapper har betydet en del konstruktionsmæssige ændringer. Især de meget spinkle etagedæk og de tynde, bærende mure har været udfordrende. 

Allerede ved miljøscreeningen kunne det konstateres at der ud over skimmel var mange andre miljømæssige problemer, herunder asbest i flere bygningsdele, tungmetaller, PCB mv. Projektet er tilrettelagt så alle materialer som beboere kan komme i kontakt med, bliver miljørenoveret.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakt en af vores medarbejdere

Fakta

Bygherre

Lejerbo afd. 056-0 Tjørneparken

Opgave

Underrådgivning

Adresse

Rådmand Billes Vej 1-211
Hvidsværmervej 60-80 og 59-103
2610 Rødovre

År

2016-2018 og 2020-2023

Entreprisesum

Ca. 330 mio. kr. inkl. moms

Samarbejdspartnere

Nova5 Arkitekter A/S
Scroll to Top