Ved Kirken Søborg

Afdelingen Ved Kirken er beliggende på Gladsaxe Møllevej 36 – 58 og Tobaksvejen 27 – 55 i Søborg. Den består af 7 bygninger med 105 boliger.

Projektet omfatter en kloakrenovering med dræn og regnvands-separering i bebyggelsen. Arbejdet blev udført på baggrund af utætte og nedslidte kloakledninger og som følge heraf havde kældervægge omfattende fugtskader.

I hovedtræk bestod projektet af følgende arbejder:

  • Renovering af spildevandsledninger ved opgravning eller strømpeforing
  • Nye separerede regnvandsledninger med tagnedløbsbrønde ved alle huse
  • Afretning af kældervægge for udførelse af fugtisolering og omfangsdræn

Alle arbejder blev udført inklusive gravearbejder, jordhåndtering herunder nyt regnvandsstik, samt reetablering af græsarealer og belægning.

EKAS har forestået projektering og byggeledelse. Projektet blev afleveret til aftalt tid og inden for den aftalte økonomiske budgetramme.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakt en af vores medarbejdere

Fakta

Bygherre

Gladsaxe almennyttige Boligselskab v. DAB

Opgave

Totalrådgivning

Adresse

Gladsaxe Møllevej 36 – 58 og Tobaksvejen 27 – 55
2860 Søborg

År

2019-2020

Entreprisesum

9,1 mio. kr. inkl. moms
Scroll to Top