ng-55633-unsplash

Drift

ekas kan tilbyde udarbejdelse af drift- og vedligeholdelsesplaner med det formål at optimere og systematisere driften for bygninger og bygningsdele.

Drift og vedligeholdelsesplanerne udføres typisk i tilknytning til en forudgående tilstandsvurdering og undersøgelse af bebyggelsen, men udarbejdes også i forbindelse med nybyggeri eller renovering. I sidstnævnte tilfælde vil drifts- og vedligeholdelsesplanen beskrive driftsaktiviteter og eftersynsrutiner, der er nødvendige for, at ejendommen kan fungere driftsmæssigt tilfredsstillende efter aflevering til klienten, herunder aktiviteter, der er en betingelse for klientens opretholdelse af 1- og 5-års garantier.

Med reference til drifts- og vedligeholdelsesplanen kan rådgivningen også omfatte efterfølgende ydelser, som må aftales separat i de enkelte tilfælde. Der kan eksempelvis være tale om følgende:

  • Vedligeholdelsesrutiner såsom afholdelse af eftersyn og udarbejdelse af tilstandsvurderinger, overvågning og styring af forebyggende og afhjælpende vedligeholdelsesarbejder.

  • Udarbejdelse af vedligeholdelsesbudgetter for nærmere aftalte tidsrum.

  • Afklaring af spørgsmål fra driftsorganisationen og vejledning ved opståede driftsspørgsmål.

Projekter

Se eksempler på vores projekter 

Ønsker du at optimere og systematisere driften?

Du velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om vores kompetencer?

Scroll to Top