ENERGI-OG-VVS-Ekas

Energi

 • Energiberegninger

  Vi foretager energirammeberegninger, og vurderer ejendommes energiforbrug.

 • Varmeisolering

  Vi udarbejder forslag til efterisolering af tag, facader, vinduer, kældre, etablering af solcelleanlæg/hybride solcelleanlæg, solvarme mv. Endvidere vurderer vi risiko for overophedning, og udarbejder forslag til solafskærmning mv.

 • Varmeanlæg

  Vi undersøger varmeanlæg, vurderer kedel- og fjernvarmeanlæg og forestår renovering og konvertering af varmeanlæg. 

 • Køleanlæg

  Vi undersøger og vurderer køleanlæg, og kommer med forslag til energibesparende foranstaltninger. Køleanlæg renoveres i samarbejde med vore faste samarbejdspartnere.

 • Ventilation

  Vi undersøger ventilationsanlæg, vurderer anlægseffektivitet og forestår etablering og renovering af ventilationsanlæg i såvel boliger, som i erhvervsejendomme. 

 • El-anlæg

  Vi undersøger og vurderer el-anlæg og svagstrømsanlæg på bolig- og erhvervsejendomme, og kommer med forslag til energibesparende foranstaltninger. El-anlæg renoveres i samarbejde med vores faste samarbejdspartnere.

 • Nybygninger

  Nybygninger planlægges med lavt energiforbrug, efter Bygningsreglementets gældende, eller kommende krav. Vi har også mulighed for at projektere passivhuse.

Projekter

Se eksempler på vores projekter 

Har du brug for knowhow og expertise?

Du velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om vores kompetencer

Scroll to Top