JOB-Ekas

Job

Er du konstruktionsfagets svar på motorsportens Kevin Magnussen?

Så er det nu, du skal gøre dig klar til at indtage førersædet som fagleder i konstruktionsafdelingen hos EKAS Rådgivende Ingeniører A/S.

…. En besynderlig sammenligning tænker du nok?

Og dog! For som konstruktionsingeniør hos EKAS får du en fremtrædende og central rolle, hvor du fra dag ét får det faglige ansvar og skal sikre, at I som team kommer overbevisende og sikkert over målstregen.
Som fagleder i konstruktionsafdelingen vil du få en alsidig hverdag, hvor du både har fokus på håndtering af konkrete projekter, udfører tilsyn og får ansvaret for at sætte det faglige niveau i teamet, som foruden dig tæller to yngre konstruktionsingeniører.
Forvent dig en udfordrende hverdag, som du selv sætter rammerne for, da du jonglerer med forskelligartede arbejdsopgaver sideløbende.

Som fagleder vil du opleve, at du skaber værdi hos EKAS, når du inden for de første 6-12 måneder har opnået succes med at:

  • Tage ansvaret som fagleder på konkrete projekter, hvor du danner dig overblik og fordeler opgaverne i teamet. Du laver KS og sikrer fagligt stærkt og gennemarbejdet materiale. Du tager ligeledes ansvar for tid, økonomi og kvalitet på alle projekter, I sender ud af huset. Du bruger forventeligt 50 % af din tid på projektering og beregning, hvor du typisk håndterer 5-10 projekter afhængig af størrelse og kompleksitet.
  • Sætte det faglige niveau for konstruktionsafdelingen, hvor du opbygger struktur og tager ansvar for fagligheden på igangværende projekter. Du opbygger god relation til ledelsen og teamets yngre ingeniører, og du fungerer som et solidt bindeled internt i afdelingen og videre til ledelsen.
  • Agere mentor og sparringspartner for teamets yngre ingeniører. Du har fokus på at opbygge en god relation i teamet, så de yngre ingeniører naturligt kommer til dig for faglig sparring. Du bruger forventeligt 25 % af din tid på sparring og opkvalificering af yngre konstruktionsingeniører. Når du tager ansvar for konstruktionsteamets faglige niveau, frigiver du ressourcer fra ledelsen, som kan fokusere på andre opgaver.
  • Afholde byggetilsyn og varetage kommunikationen med diverse interessenter på projekterne. Du bruger forventeligt 25 % af din tid på fagtilsyn, som sikrer projektets kvalitet og opfylder bygherrens forventninger.
  • Påbegynde statikercertificeringen i bygningsreglementet BR18 (i første omgang klasse 2), som forventeligt færdiggøres inden udgangen af januar 2020.

Når det første år er gået, har du skabt en god struktur i konstruktionsafdelingen, som sikrer effektivisering og en god arbejdsrytme, og du står på mål for de projekter, som I sender ud af huset (læs: velskrevne og fagligt gennemarbejdede).

Dine udviklingsmuligheder på den længere bane…

.. er du i høj grad selv med til at definere ud fra din egen motivation. Lige til højrebenet ligger rollen som teamleder - med eller uden personaleansvar. En mulighed kunne også være, at du fremadrettet tager del i det strategiske arbejde med opgaveporteføljen.
Kan du mærke motivationen helt ned i maven? Så har du sikkert bagagen fyldt med faglig erfaring og en uddannelse som konstruktionsingeniør i ryggen. Du er generalisten, som har rådgiverrollen helt inde under huden, og du drives af at gå forrest og levere excellente projekter.

Du bliver en del af..
Et mindre rådgivende ingeniørfirma med højt fagligt niveau, som blev etableret i 1958. EKAS tæller i dag 14 engagerede medarbejdere og arbejder for boligforeninger, boligselskaber og private kunder. Vores væsentligste arbejdsområder ligger inden for den eksisterende bygningsmasse i form af tilstandsvurderinger, renoveringer og ombygninger.

Er du klar til at indtage førersædet?
Så kontakt rekrutteringskonsulent Sarah Bykær på telefon 7879 6615 eller Stine Dahl Nielsen på telefon 7879 6612 for at høre mere om EKAS, konstruktionsafdelingen og karrieremuligheden.
mind A/S varetager rekrutteringsprocessen, hvorfor du skal sende CV og ansøgning til sby@mindgroup.dk

Praktik

Praktikken er en meget vigtig del af uddannelsen, idet den i høj grad er medvirkende til at gøre den studerende til en effektiv, dygtig og værdifuld medarbejder for den virksomhed vedkommende får ansættelse i. Samtidig får virksomhederne en enestående mulighed for at lære en måske kommende medarbejder bedre at kende.

ekas har derfor gennem årene løbende beskæftiget praktikanter til stor glæde for både virksomheden og de respektive praktikanter. På grund af vor størrelse og de mange forskelligartede opgaver vil man i praktikperioden blive ”kastet” ud i mange forskellige ingeniørdiscipliner.

I flere tilfælde har en praktikperiode resulteret i efterfølgende ansættelse. Efter endt praktikophold har flere praktikanter været ansat på timebasis hos os ved siden af studiet. Opgaverne er meget afvekslende, lige fra undersøgelser af forskellig art til tegning, beregning, projektering og tilsyn på igangværende byggesager.

Såfremt du har mod at på at komme i praktik hos ekas bedes du skrive, maile eller ringe til Per Mohr Hansen, så vil vi vurdere hvilke muligheder der er, i det tidsrum du ønsker.

Hvem er ekas?

vil du vide mere om vores virksomhed?

Scroll til toppen