AAB afd. 15 – København

Bebyggelsen omfatter 3 blokke med 158 boliger og ca. 4.400 m2 tag. Som følge af nedslidning, defekte teglsten og mangelfuld forankring af eksisterende teglsten blev der foretaget en total udskiftning af eksisterende tagbelægning. 

Renoveringen omfattede etablering af ny tagbeklædning (teglsten) inkl. fast undertag af brædder og tagpap, nye tagvinduer mod loftsrum og spidslofter, nye udluftningshætter samt nye tagrender og nedløb.

Som følge af dårlige skotrender, utætheder ved tagfod og defekte tagsten blev der konstateret omfattende råd- og svampeskadet træværk. Alt træværk blev eftergået og kontrolleret og skadet træværk blev udskiftet inkl. forstærkning af spær, veksler mv. Herudover blev der fundet 3 svampeskader af ægte hussvamp, der alle blev udbedret efter gældende forskrifter.

Murværket ved brandkamme, skorstene og gesimser er eftergået og renoveret. Der er etableret inddækninger og foretaget reparationer ved murfacader og frontispicer.

Bebyggelsens tage består af mange sammenbygninger og tagflader med forskellig hældning, og der blev lagt vægt på, at udføre renoveringen med respekt for bebyggelsens alder og æstetiske udtryk med bevarelse af bl.a. brandkamme og frontispicers udseende.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakt en af vores medarbejdere

Fakta

Bygherre

Boligforeningen AAB, afdeling 15

Opgave

Totalrådgivning

Adresse

Lyneborggade 20-32 m.fl.
2300 København S

År

2008-2009

Entreprisesum

Ca. 19 mio. kr. inkl. moms
Scroll to Top