AKB Frederiksholm Karré 3 – Kbh. SV

Bebyggelsen Frederiksholm Karré 3 er opført i tre etager og kælder, og består af 185 boliger samt enkelte erhvervslejemål. Bebyggelsen er opført i 1914 med murede facader og saddeltag belagt med tegl. Projektet omfatter udskiftning af komplet brugsvandsinstallation og varmecentral, samt renovering af varmeinstallation.

Der er udført næsten komplet fornyelse af hovedrør, stigstrenge og fordelingsrør. Alle vandarmaturer er udskiftet, og der er etableret fjernaflæselige vandmålere i alle boliger og i erhverv. Der er monteret dynamiske ventiler på alle stigstrenge. Stigstrenge er udført som in-linerør for at begrænse varmetab, og for at minimere pladsforbrug. Der er etableret blødtvandsanlæg på det varme vand. Arbejdet er udført mens bebyggelsen var i drift, hvilket har krævet etablering af midlertidige vandforsyninger.

Der er udført komplet ny varmecentral, med varmtvandsbeholder, separat veksler for varm brugsvandscirkulation, varmevekslere, vacuumaflufter, delstrømsfilter for rensning af vand i varmeanlæg, CTS-styring mv.  

I bebyggelsens kælder er der udskiftet indreguleringsventiler, og foretaget indregulering af varmeanlægget.   

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakt en af vores medarbejdere

Fakta

Bygherre

AKB København v/KAB

Opgave

Udført i totalrådgivning

Adresse

P Knudsens Gade 1-25, Peter Sabroes Gade 1-15, Borgbjergsvej 2-22
2540 København SV

År

2018-2019

Entreprisesum

Ca. 16,1 mio. kr. inkl. moms
Scroll to Top