Bispevænget København

Bebyggelsen er alment udlejningsbyggeri fra 1939-1941, og er opført som etagehuse i 5 etager, med i alt 662 boliger. Byggeriet er udført med murede facader og tegltage.

Bebyggelsen havde i mange år haft problemer med kostbare rørskader på brugsvandsinstallationen, og med tilstoppede varmtvandsrør. Varmtvandsforsyningen skete over loft, hvor ventiler var vanskeligt tilgængelige, var udsat for risiko for frost, og hvor asbest i installationen vanskeliggjorde reparationer yderligere.

På baggrund af dette har KAB lagt en plan for at få den samlede koldt- og varmtvandsinstallation udskiftet til ny vandinstallation i inline-system, i rustfrie stålrør, med nye reguleringsventiler, armaturer, cirkulationspumper og med afsætning for ny vandmålerinstallation pr. lejlighed. Endvidere er der udskiftet køkkenfaldstammer i blok 7.

Udskiftningen af brugsvandsinstallationen har betydet væsentligt mindre varmespild, dels fordi de nye rør er væsentligt bedre isoleret end de gamle og dels fordi rørene er kommet ”ind i varmen”. Udskiftningen har næsten elimineret risikoen for nye vandskader fra brugsvandsinstallationen, og el-forbruget til cirkulationspumper er væsentligt reduceret.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakt en af vores medarbejdere

Fakta

Bygherre

AKB Bispevænget v/ KAB Vester Voldgade 17 1552 København K

Opgave

Totalrådgivning

Adresse

Tagensvej 225 mfl.
2400 København NV

År

2015-2016

Entreprisesum

Ca. 3,6 mio. kr. inkl. moms
Scroll to Top