Byporten – Hørsholm

For en ejerforening er der udført tagrenovering på en karrébebyggelse omfattende ca. 4000 m2 tagareal i forskudte plan. Samlet boligantal udgør 96 boliger i alt.

Projektet omfattede udskiftning af eksisterende tagbeklædning i gule tegltagsten inkl. nødvendige følgearbejder, herunder etablering af ny dampspærre, efterisolering, nyt undertag af pap og rupløjede brædder, forhøjelse af murværk samt montering af nye tagrender og nedløb af zink.

Der blev tillige udført udskiftning af membraner på tagterrasser inkl. ny belægning samt opsætning af nye plankeværk på tagterrasserne mellem boligerne. Herudover blev der udført supplerende ventilation af kælder, samt flytning af eksisterende vinduer i murhuller. 

Bebyggelsen er speciel og stram i sin arkitektur, således har de udførte renoveringstiltag nøje taget sigte mod at overholde de krav og forventninger der er til bebyggelsens ydre fremtræden.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakt en af vores medarbejdere

Fakta

Bygherre

Ejerforeningen Byporten

Opgave

Totalrådgivning

Adresse

Byporten 1-96, 2970 Hørsholm

År

2012-2013

Entreprisesum

Ca. 20 mio. kr. inkl. moms
Scroll to Top