Ejendomskontor Allerød

Projektet omfattede et nybygget ejendomskontor på 262 m2 med velfærdsfaciliteter og fælleslokaler, samt 20 m2 integreret garage, i alt 282 m2.

Byggeriet er udført i et plan med murede ydervægge af porebeton som bagmur og gule teglsten som formur. Tagkonstruktionen er udført med gitterspær og bølgeeternitplader som tagbelægning. Der er endvidere udført ventilation og opsat lydregulerende lofter.

Som følge af dårlige funderingsforhold er fundamentet udført med pilotering og fundamentsbjælker.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakt en af vores medarbejdere

Fakta

Bygherre

Lillerød Boligforening v/ Boligkontoret Danmark

Opgave

Totalrådgivning

Adresse

Uglevang 2-56, 3450 Allerød

År

2012-2013

Entreprisesum

4,9 mio. kr. inkl. moms
Scroll to Top