Enghusene – København S

Tag- og badeværelsesrenovering på en almennyttig boligbebyggelse bestående af 28 boliger fordelt på 4 blokke. 

Som følge af utætte og nedslidte tage blev der foretaget en udskiftning til nye tegltage, og der blev monteret solvarmeanlæg på den ene blok. 

Konstruktionen blev forhøjet og efterisoleret, der blev etableret nyt fast bræddeundertag og nye tegltagsten. Opmuring af ny muret gesims og flytning af vindue i badeværelse fra ovenlysplacering til placering i facade. Der blev etableret vandbåret solfangeranlæg på den ene tagflade på en af blokkene.

Udover tagarbejderne er der foretaget renovering af samtlige badeværelser, herunder delvis udskiftning af faldstammer og stigestrenge. Renovering af kloaksystemet med udskiftning/strømpeforing af defekte ledninger og brønde.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakt en af vores medarbejdere

Fakta

Bygherre

Hovedstadens almennyttige Boligselskab afd. Enghusene I v/ DAB

Opgave

Totalrådgivning

Adresse

Engvej 190-202, Nordmarksvej 3A-3G mfl. 2300 København S

År

2011-2013

Entreprisesum

Ca. 8,8 mio. kr. inkl. moms

Samarbejdspartnere

Niels Houlberg Arkitekter PAR ApS
Scroll to Top