Hastrupvænget – Køge

Bebyggelsen består af 165 boliger med både 1 og 2 plans rækkehuse og etageboliger. Projektet omfatter udskiftning af vinduer, efterisolering af facader som beklædes med naturskifer og trælistebeklædning. Der udføres franske altaner og eksisterende altaner renoveres. I boligerne forbedres indeklimaet ved at der etableres balanceret ventilationsanlæg.

EKAS har forestået registrering i boliger, samt nødvendige forundersøgelser, projektering af balancerede ventilationsanlæg, samt udarbejdet konstruktionsprojekt vedr. de forskellige facaderenoveringstiltag.

Nye ventilationsanlæg i eksisterende boliger giver gener for beboerne, da rør skal føres igennem møblerede rum. Der er arbejdet meget med placering af aggregater og med rørføring i boligerne. Der er udført et prøveanlæg til illustrering af de fordele og ulemper, som følger med de ny ventilationsanlæg. Endvidere er der udført prøver på facaderenovering på to boliger for afprøvning og illustration af materialevalg og af detailløsninger.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakt en af vores medarbejdere

Fakta

Bygherre

Køge Boligselskab
afd. Hastrupvænget

Opgave

Underrådgivning

Adresse

Omøvej 1-135 og 4-128
4600 Køge

År

2016-2020

Entreprisesum

47 mio. kr. inkl. moms

Samarbejdspartnere

NOVA5 Arkitekter A/S
Scroll to Top