Højbrøndhus – Roskilde

Bebyggelsen er en kombineret erhvervs- og boligbebyggelse, bestående af 30 boliger og en række erhvervslejemål. 

Projektet er et genopretningsprojekt, som følge af en voldgiftssag mod anden rådgiver og entreprenør. I det oprindelige byggeri fra 2009 blev der konstateret forskellige fejl og mangler ved vinduer, døre, dampspærre og tagbelægning. 

De oprindelige vinduer og døre fra 2009 var behæftet med forskellige fejl, som medførte behov for udskiftning. Vinduerne bestod overvejende af store elementer med både fast glas og gående rammer. Facaden er udført af isolering med puds, og de eksisterende vinduer er skjult fastgjort i isoleringen. De eksisterende gående rammer blev demonteret, mens karmene blev bibeholdt. De nye vinduer blev indbygget i de eksisterende karme. Kravet til de nye vinduer var, at de var lavenergi, indadgående og med smalle profiler. Det blev løst ved at anvende glasfiberarmerede polyester vinduer (GRP) med 3 lags lavenergiruder. 

Indvendigt var der ikke udført dampspærre omkring vinduerne, hvilket betød store trækgener for beboerne. Alle eksisterende lysninger og vinduesplader blev demonteret, og en tæt dampspærre blev etableret. Der blev herefter udført nye lysninger og vinduesplader. 

På taget blev der udført opretning af forkert fald på en del af tagfladen, herunder etablering af modfaldskiler for at sikre korrekt afvanding.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakt en af vores medarbejdere

Fakta

Bygherre

Pensionskassen for Farmakonomer

Opgave

Totalrådgivning

Adresse

Støden 14-18, 4000 Roskilde

År

2013-2014

Entreprisesum

4,7 mio. kr. inkl. moms
Scroll to Top