Lillemarken Sorø

For Sorø Boligselskab har vi gennemført en tagrenovering på afd. Lillemarken, hvor de eksisterende eternitbølgepladetage var udtjente og utætte. Bebyggelsen består af 8 boligblokke bygget i 3 forskellige perioder og dermed arkitektur, så der var reelt tale om 3 forskellige tagprojekter samlet i ét med i alt ca. 4000 m2 tag.

Ny tagbelægning blev udført i tagpap med listedækning. Årsagen hertil var ønsket om en tagbelægning der er mere æstetisk flot og samtidig har en længere levetid. Det medfører også en bedre totaløkonomi, idet anlægsudgiften fordeles over flere år. Det var også vigtigt med en tæt og sikker tagbelægning, for at minimere risiko for evt. vandskader i driftsfasen efterfølgende.

Alle tage fik udført opretning af spær med at påfore nye spær på siden af de eksisterende. Der blev ligeledes udført efterisolering til gældende krav, hvilket betød at gangbroer og installationer i tagrum skulle hæves for at give plads. Der blev desuden udskiftet loftlemme til nye tætte og velisolerede lemme med adgangsstier.

Der blev udført ny tæt dampspærre i de blokke med en trækonstruktion som loftadskillelse. I blokke med betondæk som adskillelse udgør betondækket en damptæt konstruktion mod tagrummet.

Murkroner og gavle blev ommuret og forhøjet. Derudover blev brandvægge i tagrum hævet og eftergået for at sikre korrekt afslutning. Flere gavle blev udkradset om omfuget som følge af nedbrudte mørtelfuger.

Alle elinstallationer i tagrum blev gennemgået og evt. samledåser blev flyttet så de var synlige efter ny og højere isolering.

Ventilationsanlæg blev omlagt i tagrummet og der blev monteret nye taghætter. Alle kanaler blev renset og samtlige kontrolventiler i boliger blev indreguleret på ny.

Samtlige tagrender og nedløb er udskiftet til nye i zink. Det samme er tilfældet for alle taghætter og faldstammeudluftninger.

Arbejdet blev udført under totaloverdækning for at sikre optimale arbejdsforhold og en rationel byggeproces.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakt en af vores medarbejdere

Fakta

Bygherre

Sorø Boligselskab afd. Lillemarken v. DAB

Opgave

Totalrådgivning

Adresse

Lillemarksvej 7-13, Sunesvej 4-32 & 9-49 samt Østervang 1-2 & 15-20
4180 Sorø

År

2021-2022

Entreprisesum

17,1 mio. kr. inkl. moms
Scroll to Top