Lilletoften – Skovlunde

Bebyggelsen AAB afd. 45 Lilletoften består af 10 boligblokke med hhv. 3 eller 4 etager. Bebyggelsen har i perioden 2010-2012 gennemgået en større renovering af klimaskærmen, hvor der bl.a. er udført nye vinduer, tage, karnapper og udvendig efterisolering af facaderne med ny skiferbeklædning. Dette projekt er udført af en anden rådgiver. 

EKAS er blevet tilknyttet sagen i forbindelse med at det blev konstateret, at der er anvendt MgO plader som vindspærre i facaderne. Disse plader er fugtsugende og skal således udskiftes. 

Indledningsvis omfattede opgaven alene udskiftning af vindspærrepladerne bag skiferbeklædningen på facaderne, men i projekteringsfasen har EKAS gennemført yderligere bygningsundersøgelser der afdækkede, at der er anvendt MgO plader andre steder i projektet også. Projektet blev derfor udvidet til samlet at omfatte udskiftning af MgO vindspærreplader bag skiferbeklædning, mellem vinduer, ved tagfod og ved sokler. Samlet set udskiftes omkring 4.500 m2 vindspærreplader. 

Ved udskiftningen blev skiferbeklædning og facadeplader demonteret for senere genmontage. Afstandslister og lægter udskiftes, og der udføres nye cementbaserede vindspærreplader, samt tilhørende fugetætning mod øvrige bygningsdele.  

Derudover er der en række følgearbejder med haveanlæg, hævede træterrasser og hegn som skal de- og genmonteres i forbindelse med projektet.  

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakt en af vores medarbejdere

Fakta

Bygherre

Boligselskabet AAB afd. 45

Opgave

Totalrådgivning

Adresse

Lilletoften 66-127
2740 Skovlunde

År

2016-2018

Entreprisesum

12 mio. kr. inkl. moms
Scroll to Top