Lindebo Ballerup

Lindebo er en afdeling under Ballerup almennyttige Boligselskab som administreres af DAB. Afdelingen omfatter i alt 28 fritliggende boliger med tilhørende haver. Boligerne er opført i hhv. 1 og 1½ plan og boligerne i 1½ plan har også kælder.

Boligerne er opført i perioden fra 1943-1949. Facader og gavle er opmuret i røde teglsten. Tagene er belagt med røde falstagsten, vinduer i stue og 1. salsniveau er udført i plast.

Det eksisterende murværk havde en del skader i form af revnede porøse fuger og i flere områder også frostskadede og revnede sten. Herudover var der konstateret helt eller delvist korroderede trådbindere i murværket på gavlene.

Ved renoveringen er der foretaget forskriftsmæssig udkradsning af alle mørtelfuger på facader og gavle. Herefter er der udført nye indfarvede mørtelfuger. I alle gavltrekanter er der blevet monteret nye rustfri bindere.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakt en af vores medarbejdere

Fakta

Bygherre

Ballerup almennyttige Boligselskab, afdeling Lindebo v/ DAB

Opgave

Totalrådgivning.

Adresse

Langekærvej 23-51 & 18-26
Linde Alle 46-60 & Lerbjergvej 17-19
2750 Ballerup

År

Periode: 2019-2021

Entreprisesum

Ca. 3,85 mio. kr. inkl. moms
Scroll to Top