Lindebo – Ballerup

Bebyggelsen har igennem en lang årrække været plaget af fugtige kældre med opstigende grundvand, kombineret med nedslidte kloakker. EKAS har forud for projektet gennemført en række dybdegående undersøgelser med geoteknisk bistand for fastlæggelse af årsager og løsningsmuligheder. Der er udført pilotprojekt vedr. indvendig fugtsikring og betontrappe samt kloakrenovering 

Projektet omfattede fugtsikring af kældre, etablering af nye udvendige betontrapper og renovering af kloaker på en almennyttig bebyggelse, bestående af i alt 28 fritliggende enfamiliehuse. 

I hver bolig er der udført miljøsaneringsarbejder for miljøskadelige stoffer forud for renoveringsarbejderne. Der er saneret for asbest, bly og PCB. 

De indvendige vægge og gulve er forsynet med fugtsikringsmembran og afsluttet med hhv. pudset overflade og gulvklinker. Inden etablering af fugtsikring blev de indvendige kloaker renoveret inkl. nye gulvafløb. 
De eksisterende udvendige kælder/adgangstrapper var i dårlig stand og betonvangerne var stærkt nedbrudte. Eksisterende trapper blev nedrevet og der blev etableret nye betontrapper. 

De udvendige kloaker blev renoveret og/eller udskiftet punktvis. Regn og spildevand blev separeret, og i flere boliger etableredes der pumpebrønde til regnvand. 

Bebyggelsen omfatter tillige boliger uden kældre. I disse boliger blev der foretaget renovering af både kloakker udvendigt og indvendigt. I flere boliger blev der etableret nye toilet/bad gulve mv. Projektet blev kompliceret af de enkelte boligers individuelle forhold. Der er således principielt 28 individuelle projekter i det samlede projekt.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakt en af vores medarbejdere

Fakta

Bygherre

Ballerup Almennyttige Boligselskab Afd. Lindebo

Opgave

Totalrådgivning

Adresse

Langekærvej 23-51 og 26-28
Linde Alle 48-60 og 53
Lerbjergvej 17-19
2750 Ballerup

År

2016-2018

Entreprisesum

Ca. 10,5 mio. kr. inkl. moms
Scroll to Top