Lyngvænge – Hundested

Renovering af tag, vinduer og facader på 34 fritliggende enfamiliehuse. Boligerne har været præget af fugt og indeklimaproblemer, herunder utæt og ødelagt murværk samt nedslidt tagbeklædning.

Projektet omfattede forhøjning af spær, etablering af ny dampspærre samt efterisolering af tagkonstruktion. Herudover er eksisterende bølgeplade tag udskiftet med tagbeklædning af tagpap udført med listedækning og udhæng på gavle og facader. De eksisterende huse var udført uden udhæng, så ændringen har givet et løft til bygningernes arkitektoniske udtryk. Derudover har det nye udhæng en konstruktiv funktion i form af beskyttelse af facader og gavle. 

Udover tagrenoveringen omfattede projektet også omfugning af murværk, ommuring af enkelte gavle og facader, udskiftning af vinduer/døre og etablering af mekanisk ventilation.  

Flere af boligerne har haft opført forskellige småbygninger der har været ”i vejen” for projektet. Disse meget individuelle forhold er håndteret i processen, enten ved renovering, nedrivning eller sammenbygning af småbygningerne med hovedhuset. 

Alle arbejder med tag og murværk er udført under totaloverdækning, både af hensyn til sikring af den byggetekniske kvalitet, men også for at byggeprocessen kunne forløbe uafhængigt af vejrliget.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakt en af vores medarbejdere

Fakta

Bygherre

Hundested almennyttige Boligselskab Afd. Lyngvænge v/ DAB

Opgave

Totalrådgivning

Adresse

Lyngbakken 9-39,
Fr.-værkvej 17-28 mfl.
3390 Hundested

År

2011-2013

Entreprisesum

Ca. 21 mio. kr. inkl. moms

Samarbejdspartnere

Niels Houlberg Arkitekter PAR ApS
Scroll to Top