Munkesøparken Kalundborg

Bebyggelsen er en sammenbygget blokbebyggelse i 2 og 3 etager med i alt 149, hvoraf de 119 er almene familieboliger. Bebyggelsen har lidt under diverse betonskader – primært på altangangene, og der var problemer med kuldebroer, træk fra vinduer/døre og dårligt isolerede facadepartier. Herudover var køkkenerne nedslidte, der var skader på vand- og varmeinstallationerne og ventileringen af boligerne var for dårlig.

Projektet er en omfattende renovering/helhedsplan støttet af Landsbyggefonden, og omfatter i hovedtræk følgende arbejder:

Nye køkkener: Eksisterende køkkener fjernes, og der etableres nye køkkener med ny bordplade, håndvask og blandingsbatteri. Der etableres nye installationer til vand, afløb og el. I alle køkkener etableres der emhætte med central udsugning.

Betonrenovering: Altangangene renoveres ved bortskæring af en del af forkanten, og der sker en omfattende reparation af oversider og samlinger mellem pladerne. Altangangspladerne understøttes med langsgående stålsøjler og bjælker. Mens altangangene renoveres, er der midlertidig adgang til boligerne via terrassedøren og et stort stillads (kun til beboerne) på havesiden.

Inddækning af facader på altangangene: Altangangene inddækkes med facadepartier i glas og aluminium. Facaderne har faste brystninger og skydeglaspartier ovenover. Hermed mindskes kuldebroer og træk fra altanpladerne og vinduer/døre.

Nye facadepartier på haveside: På havesiden etableres der nye isolerede brystninger under stuevinduerne og alle vinduer og terrassedøre udskiftes, også vinduer mod altanen. Radiatorerne under stuevinduerne udskiftes til nye radiatorer.

Altaner: Alle altaner inddækkes med faste brystninger, der matcher brystningerne i det tilstødende vinduesparti, og med skydeglaspartier ovenover.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakt en af vores medarbejdere

Fakta

Bygherre

Boligselskabet Munkesøparken afd. 3501 Munkesøparken v. DAB

Opgave

Totalrådgivning

Adresse

Munkesøparken 1
4400 Kalundborg

År

2015-2016

Entreprisesum

Ca. 50 mio. kr. inkl. moms

Samarbejdspartnere

Midtconsult A/S
Scroll to Top