Nedrivning Høje Tøpholm Hundested

Høje Tøpholm består af to afdelinger, som er udført efter forskellige byggeprincipper og med forskellige opførelsestidspunkter.

Den nyeste afdeling, Høje Tøpholm 2 har væsentlige indeklimaproblemer og andre væsentlige vedligeholdelsesmæssige problemer. Der er forsøgt afhjælpning, men man endte med at beslutte at rive afdelingen ned, da det ville være særdeles omkostningstungt at renovere afdelingen. Der blev kortlagt flere miljøskadelige stoffer i de bygninger som skulle nedrives. Der blev således fundet asbest i div. pladebeklædninger, PCB i fuger, bly brugt i maling på gulve mv. Miljøsaneringen for skadelige byggematerialer og håndteringen af disse stoffer har derfor været en høj prioritet i dette projekt.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakt en af vores medarbejdere

Fakta

Bygherre

Hundested almennyttige boligselskab v/DAB. Afd. Høje Tøpholm

Opgave

Totalrådgivning

Adresse

Høje Tøpholm 1-37
3390 Hundested

År

2013-2015

Entreprisesum

Ca. 25 mio. kr. inkl. moms
Scroll to Top