Nedrivning Maglehøj Frederiksværk

Som første led i en større helhedsplan for bebyggelsen Maglehøj er der foretaget miljøsanering og nedrivning af en etageblok, herunder flytning af varmecentral og etablering af fællesareal.

Miljøsaneringen har omfattet rensning og stripning af bygningen for asbest, PCB og bly inden nedrivning.

Allerede på projekteringsstadiet blev der i blokken foretaget omfattende undersøgelser af de nævnte miljøgifte, således at omfanget af den økonomiske belastning, det tilførte sagen, var kendt i forbindelse med prissætningen og ved indsendelse af skema A til Landsbyggefonden.

Den eksisterende varmecentral i blokken er flyttet til kælderen i naboblokken inkl. etablering af nye præisolerede fjernvarmerør i terræn. I forbindelse med flytningen er det søgt, i det omfang det var muligt, at foretage installations­ændringer med henblik på en energioptimering.

Alle rør i terræn (kloak, vand, el mv.) er afproppet og lukket ved entreprisegrænsen og fjernet fra det nedrevne område. I fodaftrykket af den nedrevne bygning er der etableret et fællesareal med legeplads, multibane, skaterramper mv.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakt en af vores medarbejdere

Fakta

Bygherre

Lejerbo Frederiksværk Afd. 135-0 Maglehøj

Opgave

Totalrådgivning

Adresse

Havtornvej 12-24
3300 Frederiksværk

År

2012

Entreprisesum

Ca. 12,7 mio. kr. inkl. moms
Scroll to Top