Rådmand Billes Vej – Rødovre

Bygningen anvendes som integreret daginstitution og er opført i to etager og med kælder. Bygningen er opført i 1967 med murede facader og saddeltag, belagt med fibercementskifer. Projektet omfatter udskiftning af tag og vinduer, samt etablering af balanceret ventilationsanlæg.

Der blev etableret totaloverdækning i forbindelse med tagudskiftningen. Det oprindelige fibercementskifertag blev demonteret og bortskaffet inklusiv div. miljøsaneringsarbejder for asbest. Der er foretaget efterisolering i loftrummet samt etableret dampspærre. Som ny tagdækning er der etableret paptag med listedækning. Endvidere er der etableret nye tagrender og nedløb i zink.

De oprindelige vinduer og døre i træ er udskiftet til nye træ/alu-vinduer og døre, inklusiv indvendige tilpasningsarbejder. 

I bebyggelsens kælder er der etableret balanceret ventilationsanlæg, der betjener hele bebyggelsen. Der er udført ny, primært skjult, kanalføring i alle relevante rum. Eksisterende udsugningskanaler blev genbrugt i størst muligt omfang.

Alle arbejder er udført mens daginstitutionen var i drift, hvilket stillede særlige krav til planlægning og udførelse af byggearbejderne. De enkelte rum blev afspærret sektionsvist.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakt en af vores medarbejdere

Fakta

Bygherre

Lejerbo afd. 056-0 Tjørneparken

Opgave

Totalrådgivning

Adresse

Rådmand Billes Vej 136
2610 Rødovre

År

2014-2015

Entreprisesum

Ca. 7,4 mio. kr. inkl. moms
Scroll to Top