Rækkehuse – Brøndby Strand

Renovering af facader, betonkonstruktioner mv. på en almen boligbebyggelse, fordelt på 4 bygherrer, og i alt 7 boligafdelinger med 156 boliger. Projektet er udført som helhedsplan med støtte fra Landsbyggefonden.

Projektet omfattede betonundersøgelser, facaderenovering, facadeudskiftning inkl. etablering af franske altaner, betonrenovering, renovering af dækfuger med specielt dilatationssystem til optagelse af bevægelser i fritliggende dæk med store temperaturbevægelser, isolering af gavle med fiberbeton-skaller, samt isolering af dæk mod kælder.

Endvidere er der udført balanceret ventilation mv. i 122 boliger. Anlæggene er individuelle anlæg og placeret i badeværelser med udsugning i køkken, bad og toilet, og med indblæsning i stue og værelser. Anlæggenes energieffektivitet måles af Teknologisk Institut.

Over boligernes haver er der etableret bevægelig solafskærmning.

Boligernes energiforbrug er mere end halveret ved renoveringen.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakt en af vores medarbejdere

Fakta

Bygherre

Boligselskabet Rheumpark v/ DAB mfl.

Opgave

Underrådgivning

Adresse

Tybjergparken, Albjergparken, Tranumparken, Kisumparken, Ulsøparken, Hallingparken & Dyringparken
2660 Brøndby Strand

År

2010-2012

Entreprisesum

Ca. 100 mio. kr. inkl. moms

Samarbejdspartnere

WITRAZ arkitekter
Scroll to Top