Rigshospitalets kollegium København

Projektet omfattede totalrenovering og udskiftning af samtlige 414 baderum i en boligblok med kollegieværelser. Baderummene var præget af omfattende og tiltagende vandskader, som følge af svage og dårlige konstruktioner. Vandskaderne medførte fugt og skimmeldannelse i de omgivende vægkonstruktioner med store omkostninger til udbedring.

Der er udført nedrivning af badeværelser og etablering af nye badeværelser med ny ventilation- og varmeinstallation. I forbindelse med renoveringen af badeværelserne, blev eksisterende udsugningsanlæg på tag udskiftet med nye balancerede ventilationsanlæg med varmegenvinding. De nye anlæg vil medføre energibesparelser, samt et væsentlig bedre indeklima i boligerne.

Der blev under registreringen af baderummene konstateret PCB i malingen på væggene. Dette medførte særlige krav til miljøsanering under nedrivningen af badeværelserne, og dermed anvendelse af trekammersluser og miljøsug under arbejdets udførelse.

Udover badeværelser er der endvidere udført istandsættelse af gangarealer med ny gulvbelægning og nye skabe.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakt en af vores medarbejdere

Fakta

Bygherre

Den selvejende institution Rigshospitalets Kollegium v/DAB

Opgave

Totalrådgivning

Adresse

Jagtvej 120, 2200 København N

År

2015-2018

Entreprisesum

Ca. 55,8 mio. kr. inkl. moms
Scroll to Top