Ringen – Køge

Renovering af 134 boliger bestående af rækkehuse og punkthuse. Der er endvidere et fælleshus indeholdende ungdomsboliger, vaskeri, fælleslokaler og kontor. 

Renoveringen omfattede udskiftning af samtlige vinduer, ovenlysvinduer og døre i bebyggelsens boliger, fælleshus og materielgård. 

En særlig udfordring i forbindelse med renoveringen bestod i, at udskifte ovenlys i tagfladen, især i vinterperioden, idet beton tagstenene var lagt i bitumen og svære at adskille i forbindelse med demonteringen af de eksisterende ovenlys, og isætningen af de nye inkl. inddækninger mv. Udfordringen blev imødegået ved nænsomt at opvarme stenene, så bitumenen blev blødgjort, hvorved det blev muligt at demontere og lægge tagstenene på igen uden at ødelægge dem. 

Der var nedsat et byggeudvalg til at følge renoveringen lige fra den indledende dispositionsforslagsfase over de forskellige projektfaser og igennem hele udførelsesperioden. Der blev holdt jævnlige byggeudvalgsmøder, og brugerne blev særligt inddraget omkring udformningen, udseendet og funktionen af vinduer og døre. 

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakt en af vores medarbejdere

Fakta

Bygherre

Lejerbo afd. 285-0 Ringen

Opgave

Totalrådgivning

Adresse

Ringen 5-189, 10-82 4600 Køge

År

2014-2016

Entreprisesum

Ca. 10,5 mio. kr. inkl. moms
Scroll to Top