Skælskør afd. 6 Helhedsplan

Projektet omfatter tagrenovering, efterisolering af gavle og facader, udskiftning af vinduer og døre, etablering af tilgængelighedsboliger, sammenlægning af boliger, udskiftning af brugsvandsinstallation, udskiftning af varmeinstallation, udskiftning af faldstammer, etablering af balanceret ventilation og landskabsbearbejdning.

Arbejderne udføres på en almennyttig boligbebyggelse på i alt 38 boliger, fordelt på 3 boligblokke i 3 etager. De eksisterende cementskifertage udskiftes til nyt tagpap udført som listedækning. Samtidig efterisoleres skråvægge og tagrum inkl. etablering af dampspærre. Boliger i tagetagen forsynes med nye ovenlysvinduer/kombineret altan.

De eksisterende trådbindere i facader og gavle er gennemtærede og der etableres nye bindere. Indgangsfacader og gavle efterisoleres og der etableres ny skalmur i teglsten. De eksisterende døre og vinduer udskiftes til nye træ/alu-partier. Vinduesbrystninger mod altaner efterisoleres og altanværn i beton renoveres.

Boliger i stueetagen omdannes til tilgængelighedsboliger med niveaufri adgang og udvidet terrasse i niveau. I bebyggelsens ene boligblok sammenlægges boliger, for at skabe et mere optimalt og fremtidssikret boligudbud.

Alle stigstrenge til vandinstallation udskiftes. Stigstrenge, radiatorer samt varmeanlæg udskiftes i alle boliger. Alle faldstammer udskiftes eller renoveres med strømpeforing. Der etableres balanceret ventilation i alle boliger, centralt anlæg placeres på loft. I terræn etableres der nye skure og stianlæg.

Projektet er omfattet af IKT bekendtgørelse nr. 119 og der anvendes digitale bygningsmodeller. EKAS er IKT koordinator på projektet og forestår bla. Kollisions- og konsistenskontroller samt modellering i 3D.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakt en af vores medarbejdere

Fakta

Bygherre

Skælskør Boligselskab afdeling 6 v/DAB

Opgave

Totalrådgivning

Adresse

Jernbanevej 13-15 A-B-C
4230 Skælskør

År

2017-2019

Entreprisesum

Ca. 25 mio. kr. inkl. moms

Samarbejdspartnere

Mangor og Nagel Arkitekter A/S
Scroll to Top