Solengen – Hillerød

Bebyggelsen er fra 2004 og opført som 1-plans rækkehuse i 6 blokke med 2-3 boliger pr. blok. Derudover er der opført et fælleshus. Byggeriet er udført med trækassetter og alle boliger har tagpaptage samt kolde krybekældre.

Bebyggelsen har haft problemer med badeværelserne, hvor forkert opbygning af badeværelsesgulvene i kombination med tynd vådrumsmembran resulterede i knækkede fliser og råd i dækkonstruktionen. På baggrund af dette, er hele gulvkonstruktionen i samtlige badeværelser udskiftet. 

I projekteringsfasen er dækkonstruktionen beregnet, så den opfylder både de statiske krav og gældende anvisninger. Den nye dækkonstruktion er udført som træbjælkelag med svalehaleplader med beton ovenpå. Dette for at sikre isoleringsevnen, lav konstruktionstykkelse samtidig med at der er tale om et tungt gulv. Derved er det også sikret, at der stadigvæk er niveaufri adgang til badeværelset.

I forbindelse med udskiftningen af dækkonstruktionen i badeværelserne er gulvvarmen til entréen frakoblet, da den var forbundet med badeværelset. I badeværelset er udført ny gulvvarme og i entréen er der i stedet for gulvvarme monteret en radiator. Afløbsrørene er isolerede og ophængt i bjælkelaget nede i krybekælderen. Dette er gjort for at mindske tykkelsen på dækkonstruktionen i badeværelserne.

Terrassedørene har fået skiftet låse og greb, da de blev benyttet som primær adgangsvej til boligen i forbindelse med renoveringen af badeværelserne.

Bebyggelsen har også haft problemer med stærk opfugtning i krybekældrene, særligt under to af blokkene. På baggrund af dette er der bl.a. udskiftet omfangsdræn på 2 blokke og udskiftet underdimensionerede regnvandsledninger på en del af bebyggelsen. 

Omfangsdrænet hele vejen rundt om de to blokke er udskiftet og er lagt langt dybere end tidligere. For bl.a. at sikre tilbageløb fra regnvandsledninger er omfangsdræn og regnvandsledninger adskilt med en pumpebrønd.

Ventilationskasser, der ventilerer de kolde krybekældre, er hævet op over terræn for at sikre, at overfladevand ikke løber ned i krybekældrene. I gavlene af de to blokke er ventilationsåbningerne udvidet, så kravene til ventilering af krybekældre er overholdt.

De underdimensionerede regnvandsvandsledninger er udskiftet med større dimension for at sikre, at regnvandet bliver ledt væk fra bebyggelsen. I den forbindelse er der også udført spulebrønde.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakt en af vores medarbejdere

Fakta

Bygherre

A/B Solengen v/ Birgitte Markeprand Wesselgade 17 2200 København N

Opgave

Totalrådgivning

Adresse

Solengen 1-18
3400 Hillerød

År

2014-2016

Entreprisesum

Ca. 4,2 mio kr. inkl. moms
Scroll to Top