Stampen – Hørsholm

Den unikke bygning fra 1888 har tidligere været en del af den gamle klædefabrik, og siden 1971 er bygningen blevet anvendt som fritids/ungdomsklub. 

Projektet omfattede renovering af tagkonstruktionen, hvor den eksisterende tagbelægning af asbestholdigt skifereternit var nedslidt og skulle udskiftes. Samtidig havde bygherren et ønske om at føre stilen på bygningen tilbage til den oprindelige karakter. Derfor blev eksisterende udhæng, med skjulte tagrender, ændret til et nyt åbent udhæng med synlige spærender i savskåret fuldtømmer.

De eksisterende spær blev oprettet og forhøjet, så der blev skabt plads til efterisolering af tagkonstruktionen, samt tilhørende etablering af ny tæt dampspærre. Der blev udført nyt fast undertag på rupløjede brædder og tagbeklædning af naturskifer.

Alle ovenlys blev udskiftet, og der blev etableret udvendig elektrisk solafskærmning. Den eksisterende facade blev kalket og caféområdet blev ombygget med lydisolerende lofter og belysning. 

Alle arbejder blev udført mens fritids/ungdomsklubben var i drift, og tagarbejdet blev udført under totaloverdækning. 

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakt en af vores medarbejdere

Fakta

Bygherre

Hørsholm kommune

Opgave

Totalrådgivning

Adresse

Lundevej 26, 2970 Hørsholm

År

2010

Entreprisesum

Ca. 2,6 mio. kr. inkl. moms
Scroll to Top