Uglevang – Allerød

Facaderenovering mv. på en almennyttig boligbebyggelse bestående af 186 boliger fordelt på i alt 8 boligblokke.

Renoveringen omfattede udskiftning af vinduer og døre samt lette facadepartier i samtlige boliger. De lette facadepartier blev efterisoleret mest muligt, under hensyntagen til de konstruktive forhold.

Betonbjælker i facaderne blev udbedret for dæklagsskader, og der blev foretaget efterfølgende afrensning og overfladebehandling.  

Eksisterende murede altanbrystninger havde ikke tilstrækkelig stabilitet og skulle forstærkes. Nabobebyggelsen havde løst dette med en markant synlig stålramme udvendigt på murværket. Bygherren ønskede ikke samme løsning, så her blev der udført skjulte forankringer og forstærkninger af murværket i stedet for. Forinden fastlæggelse af endelig løsningsmodel, blev der udført pilotforsøg på en enkelt altan, hvor de forankringsmæssige principper blev afprøvet og optimeret. Mørtelfugerne på altanbrystningerne blev desuden overalt udkradset og efterfuget.

De eksisterende opgangsdøre blev udskiftet med nye aluminiumsdøre inkl. forberedelse til elektronisk adgangskontrol. Udvendigt blev eksisterende træbaldakiner udskiftet til nye buede baldakiner i varmforzinket stål.

Der blev inden udbud udført en referencebolig på udskiftning af vinduer og lette facadepartier. Det var meget givende for både de projekterende, beboerne og entreprenørerne, at kunne se kvalitetsniveauet samt det færdige resultat inden projektet blev igangsat.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakt en af vores medarbejdere

Fakta

Bygherre

Allerød almennyttige Boligselskab Afd. Uglevang v/ DAB

Opgave

Totalrådgivning

Adresse

Uglevang 58 - 116
3450 Allerød

År

2010-2012

Entreprisesum

24,1 mio. kr. inkl. moms

Samarbejdspartnere

Niels Houlberg Arkitekter PAR ApS
Scroll to Top