Vesterby Taastrup

Bebyggelsen er alment udlejningsbyggeri fra 1992, og er opført dels som etagehuse i 3 etager, og dels som 2-etages rækkehuse, med i alt 289 boliger samt et fælleshus. Byggeriet er udført med murede facader, og med tegltage.

Bebyggelsen havde i mange år haft problemer med kostbare rørskader på brugsvandsinstallationen som følge af hastighedskorrosion i kobberrørene, og som følge af forkert udførte loddede samlinger. Kobberrørene var tidligere dels skjult under trægulve, dels under støbte badeværelsesgulve og indgangspartier, dels i utilgængelige installationsskakte og endelig som kobberrør i jord mellem de enkelte blokke.

På baggrund af dette er den samlede koldt- og varmtvandsinstallation udskiftet til ny vandinstallation i Kompositrør, med nye reguleringsventiler, cirkulationspumper og med ny vandmålerinstallation pr. lejlighed.

Nye installationer er fremført i rørkasser under loft i boliger i stueetage, således at de vil være tilgængelige ved evt. behov for reparation.

Vandforsyningen er opdelt i mindre afsnit, så driftsproblemer i ét boligafsnit ikke påvirker den øvrige bebyggelse i så høj grad som tidligere.

Udskiftningen har betydet væsentligt mindre varmespild, da de nye rør er væsentligt bedre isoleret end de gamle, lige som elforbruget til cirkulationspumper er væsentligt reduceret.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakt en af vores medarbejdere

Fakta

Bygherre

TAB Vesterby v/ DAB Finsensvej 33 2000 Frederiksberg

Opgave

Totalrådgivning

Adresse

Vesterby Torv 1, 2630 Taastrup

År

2014-2015

Entreprisesum

Ca. 20,2 mio. kr. inkl. moms
Scroll to Top