Michael -9837

En god bygningskonstruktør gør sig umage

Ekas renoverer boligejendomme. Det handler om vinduesudskiftning, facaderenovering, nyt tag, nye toiletter, kloakker og meget andet. Og ifølge Michael Thomsen er renovering af ejendomme for almene boligselskaber noget af det mest fagligt udfordrende for en bygningskonstruktør.

”Ved renoveringer ved vi aldrig helt, hvad vi finder i de gamle ejendomme. Der kan gemme sig alt muligt, når vi for eksempel fjerner taget,” siger Michael Thomsen, bygningskonstruktør hos ekas siden 2010.

”De ældre ejendomme er sjældent bygget, som de er tegnet. Så det er altid spændende, hvordan de egentlig er skruet sammen, og hvordan vi så kan komme til at bygge videre på dem,” siger han.

Almene boligselskaber er krævende, men spændende kunder

Langt størstedelen af ekas’ projekter udføres for almennyttige boligselskaber, hvilket tæller på plussiden og giver faglige udfordringer i hverdagen, forklarer Michael. Han oplever, at de almene boligselskaber har et professionelt setup og stiller med både projektledere og driftschefer, når projekter skal drøftes og besluttes.

”Desuden er der beboerdemokratiet. Inden vi kan gå i gang med et projekt som for eksempel vinduesudskiftning, facaderenovering, nyt tag, nye toiletter eller hvad det nu måtte være, så er der altid inddragelse af beboerne om det, siger han og tilføjer:

”Hvad ønsker de sig, hvad stiller de krav om og alt muligt andet relevant? Og når vi så er er klar til at præsentere projektet på et beboermøde, skal det til afstemning, før vi kan gå i gang. Hele den proces kan være både krævende og udfordrende, men også virkelig spændende at være en del af.”

Dialogen med kunderne gør arbejdsdagen interessant

Undervejs i projekter med almene boligselskaber har ekas altid en løbende dialog med repræsentanter for beboerne.

Dialogen handler eksempelvis om, hvad de kan forvente af gener, støj og ulemper, når der skal sættes nye altaner op, facaderenoveres eller lægges nyt tag på. Forskellige forslag til, hvordan renoveringerne kan gennemføres med mindst mulig gene i beboernes hverdag, drøftes også.

”Det er en del af jobbet, som jeg sætter stor pris på,” siger Michael.

At være bygningskonstruktør er at gøre sig umage

Renovering af boligejendomme er noget af det mest fagligt udfordrende for en bygningskonstruktør. Der er ingen standardløsninger, man kan hive op af skuffen. Alt er unikt og nærmest forfra hver gang. Det stiller store faglige krav til ekas’ medarbejdere.

”Hvis man skal kunne fungere godt i et job som mit, skal man kunne arbejde selvstændigt og med en meget høj grad af tillid under ansvar. Vi har selv stor indflydelse på, hvordan vi tilrettelægger vores arbejde og til gengæld er der klare forventninger til, at vi altid gør os umage.”

Veludførte renoveringsprojekter giver et godt renommé

Når man lever af sit renommé, betyder grundighed og umage alt. Det ved man hos ekas, så her må tingene godt tage lidt længere tid, hvis bare resultatet bliver bedre.

”Vi lever af vores renommé, og det er noget, der tager lang tid at opbygge, så det går vi op i at værne om. Der var en sag i København for nylig, hvor vi renoverede en ejendom. Det gik så godt, at bestyrelsen fra naboejendommen henvendte sig til os, og ville have tilbud på en tilsvarende opgave hos dem. Dét er, hvad jeg mener med et godt renommé,” forklarer Michael.

Nye medarbejdere lærer af mere erfarne kolleger

Ekas er summen af sine medarbejderes kompetencer, så derfor er vi også en virksomhed, der opmuntrer medarbejderne til at blive bedre og styrke deres kompetencer. Og sidemandsoplæring og kompetente kolleger spiller en lige så stor rolle som kurser og egentlig efteruddannelse.

”Vi er faktisk rigtig gode til kurser og efteruddannelse. Men for mig er det det vigtigste, at vi har en kultur, hvor det er tilladt at spørge. Der er en meget høj faglighed hos os, og der er altid en at spørge. Det kan nogle gange være bedre end nok så mange kurser,” siger Michael.

Uformelt og godt arbejdsmiljø

En af de ting, som Michael også fremhæver ved ekas, er en uformel omgang med hinanden, sammenhold og et godt arbejdsmiljø:

”Vi bruger ikke titler hos ekas, i stedet bruger alle navnet på deres uddannelse, så jeg er altså bygningskonstruktør og ikke Senior Constructions Consultant eller noget andet engelsk og langt. Så ved man ligesom, hvad jeg laver, og det synes jeg egentlig, siger meget om ekas, og hvem vi er.”

Vi er gode til at samles om en fredags øl”

”Jeg synes, at vi har et arbejdsmiljø, som er præget af en rigtig god stemning. Der er en god og afslappet tone, som jeg virkelig sætter pris på. Jeg tror, en del af det stammer fra, at vi ikke har noget egentligt hierarki. Altså selvfølgelig er der partnere, der ejer virksomheden, men der er ikke det der faglige hierarki med, at nogen uddannelser er mere værd end andre. Vi ved godt, at vi alle bidrager til succesen. Nå ja, og så synes jeg faktisk også, at vi er gode til at samles om en fredags øl.” siger Michael.

Scroll to Top