Nedrivning

Ølstykke Rådhus nedrivning

For at give plads et nyt boligbyggeri er det nu nedlagte Ølstykke Rådhus nedrevet, hvilket også har indbefattet en omfattende miljøsanering af alle bygningerne. Bebyggelsen bestod af 5 sammenbyggede bygninger i to etager, som er opført i tre etaper i perioden 1970-1984. Miljøsanering har omfattet afrensning og stripning af bygningerne for asbest, PCB, bly mv. […]

Ølstykke Rådhus nedrivning Læs videre »

Nedrivning Høje Tøpholm Hundested

Høje Tøpholm består af to afdelinger, som er udført efter forskellige byggeprincipper og med forskellige opførelsestidspunkter. Den nyeste afdeling, Høje Tøpholm 2 har væsentlige indeklimaproblemer og andre væsentlige vedligeholdelsesmæssige problemer. Der er forsøgt afhjælpning, men man endte med at beslutte at rive afdelingen ned, da det ville være særdeles omkostningstungt at renovere afdelingen. Der blev

Nedrivning Høje Tøpholm Hundested Læs videre »

Nedrivning Maglehøj Frederiksværk

Som første led i en større helhedsplan for bebyggelsen Maglehøj er der foretaget miljøsanering og nedrivning af en etageblok, herunder flytning af varmecentral og etablering af fællesareal. Miljøsaneringen har omfattet rensning og stripning af bygningen for asbest, PCB og bly inden nedrivning. Allerede på projekteringsstadiet blev der i blokken foretaget omfattende undersøgelser af de nævnte

Nedrivning Maglehøj Frederiksværk Læs videre »

Scroll to Top