Altaner

Stockholmsgade Kbh. Ø

Projektet omfattede totalrestaurering af den tyske ambassade på 2100 m2 med respekt for ejendommens historie og detaljer. Ejendommen rummer nu butik, kontor, 6 store luksuslejligheder og orangeri under den nye tagkonstruktion. I forbindelse med restaureringen, har ejendommen fået komplet nye installationer, tag, vinduer og interiør. Ændret brug af ejendommen har medført at det var nødvendigt […]

Stockholmsgade Kbh. Ø Læs videre »

Lilletoften altaner – Skovlunde

EKAS har tidligere renoveret facaderne i denne bebyggelse som følge af, at der er anvendt MgO plader som vindspærre. Det tidligere projekt omfattede udskiftning af vindspærre bag ved naturskifterbeklædningen på facaderne. I dette projekt har arbejdet været koncentreret om altanerne, hvor der er udført udskiftning af MgO plader i altanskillevægge samt udført brandsikring af altanskillevægge,

Lilletoften altaner – Skovlunde Læs videre »

Munkesøparken Kalundborg

Bebyggelsen er en sammenbygget blokbebyggelse i 2 og 3 etager med i alt 149, hvoraf de 119 er almene familieboliger. Bebyggelsen har lidt under diverse betonskader – primært på altangangene, og der var problemer med kuldebroer, træk fra vinduer/døre og dårligt isolerede facadepartier. Herudover var køkkenerne nedslidte, der var skader på vand- og varmeinstallationerne og

Munkesøparken Kalundborg Læs videre »

Carlshøj – Lyngby

Boligbebyggelsen består af et fritliggende højhus på 10. etager indeholdende 60 boliger. Boligerne er præget af utætte vinduer, herunder kolde ydervægge med mange kuldebroer. Adgangsaltaner er nedbrudte med revnedannelser, afskalninger og med svækket bæreevne.   Projektet omfatter renovering af vinduer, efterisolering og ny facadebeklædning, niveaufri adgang til bygningen ved opbygning af plint. Formålet er at bringe

Carlshøj – Lyngby Læs videre »

Krystalgården Frederiksberg

Bebyggelsen omfatter 4 stk. 7 etagers boligblokke hvoraf pt. to er renoveret og de resterende to udføres i hhv. 2013 og 2014.  Renoveringen omfatter reparation af betonskader på altaner, afrensning af overflade på altangulve og påføring af polyuretanmembran på overside af altangulvene. Derudover afrensning af sterne m.v.

Krystalgården Frederiksberg Læs videre »

Klostergården Hillerød

Altanrenovering på 4 boligblokke med i alt 78 boliger i en almennyttig boligbebyggelse. Renoveringen har bestået i udskiftning af samtlige betonaltaner på haveside med nye altaner med betonbund samt etablering af inddækninger af altanerne. Som følge af nedslidning og omfattende frostskader i de eksisterende betonaltanplader var der behov for en udskiftning. De eksisterende betonaltaner er

Klostergården Hillerød Læs videre »

Fredskovhellet – Hillerød

Projektet omfattede betonrenovering af altanplader og etablering af altanlukninger på en bebyggelse fra tresserne der består af 114 boliger fordelt på 9 blokke.  Som følge af nedslidning af eksisterende betonaltaner er der foretaget renovering af disse samtidig med etablering af glaslukninger. Formålet var dels at sikre restlevetiden for den tilbageblevne indeliggende altandel og dels at

Fredskovhellet – Hillerød Læs videre »

Frydenspark – Amager

Bebyggelsen er fra omkring 1950 og består af i alt 294 boliger fordelt på 14 blokke.  Som følge af nedslidning af eksisterende betonaltaner er der foretaget en udskiftning af altanerne til nye betonelementplader og rækværker i aluminium. Denne del af renoveringen omfattede sidste etape og bestod af 72 altaner.

Frydenspark – Amager Læs videre »

Kildegårdsparken – Gentofte

Kildegårdsparken blev i 1951 opført på initiativ af lokale håndværkere. Der er i alt 69 boliger med altangange på indgangssiden og enkeltaltaner på havesiden.  Altangangene er skiftet ud med helt nye, udført som præfabrikerede betonelementer. Den indeliggende del af enkeltaltanerne er bibeholdt samtidig med at altanerne er forøget lidt i dybden.  Der er monteret nye

Kildegårdsparken – Gentofte Læs videre »

Belvederevej – Helsingør

Facaderenovering på 2 boligblokke med i alt 24 boliger i en almennyttig boligbebyggelse. På gavlene blev der udført udvendig efterisolering ved montage af isoleringsbatts og efterfølgende puds. Langs tagfoden blev der tillige udført kuldebrosisolering. Betonaltanerne er renoveret med udbedring af betonskader og efterfølgende overfladebehandling. Herudover er der udført nye rækværker samt skærmvægge på altanerne. Der

Belvederevej – Helsingør Læs videre »

Scroll to Top