Vinduer

Lindevangen – Virum

Projektet omfattede udskiftning af eksisterende plastvinduer og termoruder til nye vinduer af træ/alu samt nye lavenergitermoruder i 32 boliger fordelt på 5 boligblokke.  For at minimere varmeudgifterne blev de eksisterende 2 lags plastvinduer på bebyggelsens indgangsside i køkken, baderum, værelse samt kælder udskiftet til 3 lags lavenergi vinduer.  På havesiden blev alle eksisterende termoruder udskiftet …

Lindevangen – Virum Læs videre »

Uglevang – Allerød

Facaderenovering mv. på en almennyttig boligbebyggelse bestående af 186 boliger fordelt på i alt 8 boligblokke. Renoveringen omfattede udskiftning af vinduer og døre samt lette facadepartier i samtlige boliger. De lette facadepartier blev efterisoleret mest muligt, under hensyntagen til de konstruktive forhold. Betonbjælker i facaderne blev udbedret for dæklagsskader, og der blev foretaget efterfølgende afrensning …

Uglevang – Allerød Læs videre »

Lyngvænge – Hundested

Renovering af tag, vinduer og facader på 34 fritliggende enfamiliehuse. Boligerne har været præget af fugt og indeklimaproblemer, herunder utæt og ødelagt murværk samt nedslidt tagbeklædning. Projektet omfattede forhøjning af spær, etablering af ny dampspærre samt efterisolering af tagkonstruktion. Herudover er eksisterende bølgeplade tag udskiftet med tagbeklædning af tagpap udført med listedækning og udhæng på …

Lyngvænge – Hundested Læs videre »

Belvederevej – Helsingør

Facaderenovering på 2 boligblokke med i alt 24 boliger i en almennyttig boligbebyggelse. På gavlene blev der udført udvendig efterisolering ved montage af isoleringsbatts og efterfølgende puds. Langs tagfoden blev der tillige udført kuldebrosisolering. Betonaltanerne er renoveret med udbedring af betonskader og efterfølgende overfladebehandling. Herudover er der udført nye rækværker samt skærmvægge på altanerne. Der …

Belvederevej – Helsingør Læs videre »

Scroll to Top