Vinduer

Finsensvej – Frederiksberg

Bebyggelsen består af 2 selvstændige boligblokke med lukket gårdhave, indeholdende i alt 53 boliger. Projektet omfatter udskiftning af eksisterende vinduer i murværksfacader. De eksisterende 1 fags vinduer blev udskiftet til 2 fags sidestyrede vinduer for at forbedre det arkitektoniske udtryk. Sålbænke blev udskiftet til nye skifersålbænke. På facaderne blev der monteret nye spanske altaner i varmforzinket stål med afdækningsplader i […]

Finsensvej – Frederiksberg Læs videre »

Ørbyvang – Rødovre

Projektet var et genopretningsprojekt for Byggeskadefonden, der omfattede udskiftning af vindues- og dørpartier i ungdoms-, familie- og ældreboliger, herunder udskiftning af ca. 200 stk. vinduer og terrassedøre. Bebyggelsen omfatter i alt 100 almene boliger. Der blev udskiftet vinduer og terrassedøre, idet de eksisterende elementer med pladefyldinger var begyndt at delaminere. De store vinduespartier var ikke

Ørbyvang – Rødovre Læs videre »

Højbrøndhus – Roskilde

Bebyggelsen er en kombineret erhvervs- og boligbebyggelse, bestående af 30 boliger og en række erhvervslejemål.  Projektet er et genopretningsprojekt, som følge af en voldgiftssag mod anden rådgiver og entreprenør. I det oprindelige byggeri fra 2009 blev der konstateret forskellige fejl og mangler ved vinduer, døre, dampspærre og tagbelægning.  De oprindelige vinduer og døre fra 2009

Højbrøndhus – Roskilde Læs videre »

Ingemannsvej 1 – Frederiksberg

Udskiftning af eksisterende skydedøre, faste partier og vinduer på altanerne på boligblok i en almennyttig boligbebyggelse omfattende i alt 60 boliger. Som følge af nedslidning og utætheder er samtlige skydedørspartier og tilstødende faste partier og vinduer mod haveside udskiftet og erstattet med nye partier i træ og aluminium. Herudover blev der foretaget køkkenudskiftning hvor der

Ingemannsvej 1 – Frederiksberg Læs videre »

Rådmand Billes Vej – Rødovre

Bygningen anvendes som integreret daginstitution og er opført i to etager og med kælder. Bygningen er opført i 1967 med murede facader og saddeltag, belagt med fibercementskifer. Projektet omfatter udskiftning af tag og vinduer, samt etablering af balanceret ventilationsanlæg. Der blev etableret totaloverdækning i forbindelse med tagudskiftningen. Det oprindelige fibercementskifertag blev demonteret og bortskaffet inklusiv

Rådmand Billes Vej – Rødovre Læs videre »

Lindevangen – Virum

Projektet omfattede udskiftning af eksisterende plastvinduer og termoruder til nye vinduer af træ/alu samt nye lavenergitermoruder i 32 boliger fordelt på 5 boligblokke.  For at minimere varmeudgifterne blev de eksisterende 2 lags plastvinduer på bebyggelsens indgangsside i køkken, baderum, værelse samt kælder udskiftet til 3 lags lavenergi vinduer.  På havesiden blev alle eksisterende termoruder udskiftet

Lindevangen – Virum Læs videre »

Uglevang – Allerød

Facaderenovering mv. på en almennyttig boligbebyggelse bestående af 186 boliger fordelt på i alt 8 boligblokke. Renoveringen omfattede udskiftning af vinduer og døre samt lette facadepartier i samtlige boliger. De lette facadepartier blev efterisoleret mest muligt, under hensyntagen til de konstruktive forhold. Betonbjælker i facaderne blev udbedret for dæklagsskader, og der blev foretaget efterfølgende afrensning

Uglevang – Allerød Læs videre »

Lyngvænge – Hundested

Renovering af tag, vinduer og facader på 34 fritliggende enfamiliehuse. Boligerne har været præget af fugt og indeklimaproblemer, herunder utæt og ødelagt murværk samt nedslidt tagbeklædning. Projektet omfattede forhøjning af spær, etablering af ny dampspærre samt efterisolering af tagkonstruktion. Herudover er eksisterende bølgeplade tag udskiftet med tagbeklædning af tagpap udført med listedækning og udhæng på

Lyngvænge – Hundested Læs videre »

Belvederevej – Helsingør

Facaderenovering på 2 boligblokke med i alt 24 boliger i en almennyttig boligbebyggelse. På gavlene blev der udført udvendig efterisolering ved montage af isoleringsbatts og efterfølgende puds. Langs tagfoden blev der tillige udført kuldebrosisolering. Betonaltanerne er renoveret med udbedring af betonskader og efterfølgende overfladebehandling. Herudover er der udført nye rækværker samt skærmvægge på altanerne. Der

Belvederevej – Helsingør Læs videre »

Scroll to Top