Vinduer

Toftegårdsvænget – Fredensborg

Renovering af vinduer, facader, installationer mv. på en almennyttig boligbebyggelse bestående af 32 boliger som fritliggende enfamiliehuse. Boligerne har været præget af fugt og indeklimaproblemer, herunder utætte facader med mange kuldebroer. Projektet omfattede etablering af omfangsdræn samt ny kloak og regnvandsinstallation inkl. nye brønde mv. Den eksisterende sokkel blev isoleret udvendigt og afsluttet med et …

Toftegårdsvænget – Fredensborg Læs videre »

Rækkehuse – Brøndby Strand

Renovering af facader, betonkonstruktioner mv. på en almen boligbebyggelse, fordelt på 4 bygherrer, og i alt 7 boligafdelinger med 156 boliger. Projektet er udført som helhedsplan med støtte fra Landsbyggefonden. Projektet omfattede betonundersøgelser, facaderenovering, facadeudskiftning inkl. etablering af franske altaner, betonrenovering, renovering af dækfuger med specielt dilatationssystem til optagelse af bevægelser i fritliggende dæk med …

Rækkehuse – Brøndby Strand Læs videre »

Allegården – Tårnby

Projektet omfattede efterisolering af i alt 76 gavle i en bebyggelse med over 1000 boliger. Der blev etableret nye fundamenter og udført efterisolering af gavlene samt opmuring af nye gavle i teglsten. I gavlene blev murværket udført med forskellige relieffer i murværket, som forskyder sig i varierende bånd, felter og mønstre. Der blev endvidere etableret …

Allegården – Tårnby Læs videre »

Ingemannsvej 2 – Frederiksberg

Bebyggelsen er en almennyttig boligblok omfattende i alt 60 boliger. Eksisterende vinduer på gadesiden var nedslidte og skulle udskiftes. Herudover skulle indgangsdøre og indgangsparti udskiftes og istandsættes. De ny vinduer er udført i træ/alu konstruktion med 3 lags glas, således at de er energioptimeret mest muligt. Vinduerne er udført som indadgående dreje/kip vinduer. Indvendigt er …

Ingemannsvej 2 – Frederiksberg Læs videre »

Ringen – Køge

Renovering af 134 boliger bestående af rækkehuse og punkthuse. Der er endvidere et fælleshus indeholdende ungdomsboliger, vaskeri, fælleslokaler og kontor.  Renoveringen omfattede udskiftning af samtlige vinduer, ovenlysvinduer og døre i bebyggelsens boliger, fælleshus og materielgård.  En særlig udfordring i forbindelse med renoveringen bestod i, at udskifte ovenlys i tagfladen, især i vinterperioden, idet beton tagstenene …

Ringen – Køge Læs videre »

Finsensvej – Frederiksberg

Bebyggelsen består af 2 selvstændige boligblokke med lukket gårdhave, indeholdende i alt 53 boliger. Projektet omfatter udskiftning af eksisterende vinduer i murværksfacader. De eksisterende 1 fags vinduer blev udskiftet til 2 fags sidestyrede vinduer for at forbedre det arkitektoniske udtryk. Sålbænke blev udskiftet til nye skifersålbænke. På facaderne blev der monteret nye spanske altaner i varmforzinket stål med afdækningsplader i …

Finsensvej – Frederiksberg Læs videre »

Ørbyvang – Rødovre

Projektet var et genopretningsprojekt for Byggeskadefonden, der omfattede udskiftning af vindues- og dørpartier i ungdoms-, familie- og ældreboliger, herunder udskiftning af ca. 200 stk. vinduer og terrassedøre. Bebyggelsen omfatter i alt 100 almene boliger. Der blev udskiftet vinduer og terrassedøre, idet de eksisterende elementer med pladefyldinger var begyndt at delaminere. De store vinduespartier var ikke …

Ørbyvang – Rødovre Læs videre »

Højbrøndhus – Roskilde

Bebyggelsen er en kombineret erhvervs- og boligbebyggelse, bestående af 30 boliger og en række erhvervslejemål.  Projektet er et genopretningsprojekt, som følge af en voldgiftssag mod anden rådgiver og entreprenør. I det oprindelige byggeri fra 2009 blev der konstateret forskellige fejl og mangler ved vinduer, døre, dampspærre og tagbelægning.  De oprindelige vinduer og døre fra 2009 …

Højbrøndhus – Roskilde Læs videre »

Ingemannsvej 1 – Frederiksberg

Udskiftning af eksisterende skydedøre, faste partier og vinduer på altanerne på boligblok i en almennyttig boligbebyggelse omfattende i alt 60 boliger. Som følge af nedslidning og utætheder er samtlige skydedørspartier og tilstødende faste partier og vinduer mod haveside udskiftet og erstattet med nye partier i træ og aluminium. Herudover blev der foretaget køkkenudskiftning hvor der …

Ingemannsvej 1 – Frederiksberg Læs videre »

Rådmand Billes Vej – Rødovre

Bygningen anvendes som integreret daginstitution og er opført i to etager og med kælder. Bygningen er opført i 1967 med murede facader og saddeltag, belagt med fibercementskifer. Projektet omfatter udskiftning af tag og vinduer, samt etablering af balanceret ventilationsanlæg. Der blev etableret totaloverdækning i forbindelse med tagudskiftningen. Det oprindelige fibercementskifertag blev demonteret og bortskaffet inklusiv …

Rådmand Billes Vej – Rødovre Læs videre »

Scroll to Top