Vinduer

Munkesøparken Kalundborg

Bebyggelsen er en sammenbygget blokbebyggelse i 2 og 3 etager med i alt 149, hvoraf de 119 er almene familieboliger. Bebyggelsen har lidt under diverse betonskader – primært på altangangene, og der var problemer med kuldebroer, træk fra vinduer/døre og dårligt isolerede facadepartier. Herudover var køkkenerne nedslidte, der var skader på vand- og varmeinstallationerne og […]

Munkesøparken Kalundborg Læs videre »

Julemosen – Lynge

Projektet omfattede opførelse af 69 rækkehuse fordelt på 8 boligblokke og et fælleshus. Bygningerne er i 2 etager og indeholdende 1 og 3 rums boliger. EKAS har udført bygherrerådgivning i forbindelse med udbud af totalentreprise, byggeledelse og tilsyn frem til byggeriets aflevering samt 1-års eftersyn. Byggeriet er udført som lavenergiklasse 2020. Bygningerne er udført i

Julemosen – Lynge Læs videre »

Æblehaven – Kirke Hyllinge

Projektet omfattede opførelse af 35 rækkehuse med tilhørende skure, fordelt på 9 boligblokke Bygningerne er i 1 og 2 etager og indeholder 2, 3 og 4 rums boliger. EKAS har udført bygherrerådgivning i forbindelse med udbud af totalentreprise, byggeledelse og tilsyn frem til byggeriets aflevering samt 1-års eftersyn. Byggeriet er udført som lavenergiklasse 2020. Alle

Æblehaven – Kirke Hyllinge Læs videre »

Hastrupvænget – Køge

Bebyggelsen består af 165 boliger med både 1 og 2 plans rækkehuse og etageboliger. Projektet omfatter udskiftning af vinduer, efterisolering af facader som beklædes med naturskifer og trælistebeklædning. Der udføres franske altaner og eksisterende altaner renoveres. I boligerne forbedres indeklimaet ved at der etableres balanceret ventilationsanlæg. EKAS har forestået registrering i boliger, samt nødvendige forundersøgelser,

Hastrupvænget – Køge Læs videre »

Carlshøj – Lyngby

Boligbebyggelsen består af et fritliggende højhus på 10. etager indeholdende 60 boliger. Boligerne er præget af utætte vinduer, herunder kolde ydervægge med mange kuldebroer. Adgangsaltaner er nedbrudte med revnedannelser, afskalninger og med svækket bæreevne.   Projektet omfatter renovering af vinduer, efterisolering og ny facadebeklædning, niveaufri adgang til bygningen ved opbygning af plint. Formålet er at bringe

Carlshøj – Lyngby Læs videre »

Toftegårdsvænget – Fredensborg

Renovering af vinduer, facader, installationer mv. på en almennyttig boligbebyggelse bestående af 32 boliger som fritliggende enfamiliehuse. Boligerne har været præget af fugt og indeklimaproblemer, herunder utætte facader med mange kuldebroer. Projektet omfattede etablering af omfangsdræn samt ny kloak og regnvandsinstallation inkl. nye brønde mv. Den eksisterende sokkel blev isoleret udvendigt og afsluttet med et

Toftegårdsvænget – Fredensborg Læs videre »

Rækkehuse – Brøndby Strand

Renovering af facader, betonkonstruktioner mv. på en almen boligbebyggelse, fordelt på 4 bygherrer, og i alt 7 boligafdelinger med 156 boliger. Projektet er udført som helhedsplan med støtte fra Landsbyggefonden. Projektet omfattede betonundersøgelser, facaderenovering, facadeudskiftning inkl. etablering af franske altaner, betonrenovering, renovering af dækfuger med specielt dilatationssystem til optagelse af bevægelser i fritliggende dæk med

Rækkehuse – Brøndby Strand Læs videre »

Allegården – Tårnby

Projektet omfattede efterisolering af i alt 76 gavle i en bebyggelse med over 1000 boliger. Der blev etableret nye fundamenter og udført efterisolering af gavlene samt opmuring af nye gavle i teglsten. I gavlene blev murværket udført med forskellige relieffer i murværket, som forskyder sig i varierende bånd, felter og mønstre. Der blev endvidere etableret

Allegården – Tårnby Læs videre »

Ingemannsvej 2 – Frederiksberg

Bebyggelsen er en almennyttig boligblok omfattende i alt 60 boliger. Eksisterende vinduer på gadesiden var nedslidte og skulle udskiftes. Herudover skulle indgangsdøre og indgangsparti udskiftes og istandsættes. De ny vinduer er udført i træ/alu konstruktion med 3 lags glas, således at de er energioptimeret mest muligt. Vinduerne er udført som indadgående dreje/kip vinduer. Indvendigt er

Ingemannsvej 2 – Frederiksberg Læs videre »

Ringen – Køge

Renovering af 134 boliger bestående af rækkehuse og punkthuse. Der er endvidere et fælleshus indeholdende ungdomsboliger, vaskeri, fælleslokaler og kontor.  Renoveringen omfattede udskiftning af samtlige vinduer, ovenlysvinduer og døre i bebyggelsens boliger, fælleshus og materielgård.  En særlig udfordring i forbindelse med renoveringen bestod i, at udskifte ovenlys i tagfladen, især i vinterperioden, idet beton tagstenene

Ringen – Køge Læs videre »

Scroll to Top