Nybyg

Kærvænget Skibby

Bebyggelsen Kærvænget ved Hornsherred almennyttige Boligselskab består af 16 rækkehuse i 1½ plan fordelt på 3 rækker, og er beliggende på Nordmandsvænget 8A-8V i Skibby. Boligerne var svære at leje ud og en af årsagerne var en uhensigtsmæssig planløsning. Med hjælp fra Landsbyggefonden blev der besluttet og gennemført en udvidelse af de enkelte rækkehuse. Udvidelsen […]

Kærvænget Skibby Læs videre »

Ejendomskontor Allerød

Projektet omfattede et nybygget ejendomskontor på 262 m2 med velfærdsfaciliteter og fælleslokaler, samt 20 m2 integreret garage, i alt 282 m2. Byggeriet er udført i et plan med murede ydervægge af porebeton som bagmur og gule teglsten som formur. Tagkonstruktionen er udført med gitterspær og bølgeeternitplader som tagbelægning. Der er endvidere udført ventilation og opsat

Ejendomskontor Allerød Læs videre »

Materielgård Maglehøj Frederiksværk

Projektet omfattede opførelse af ny materielgård for boligbebyggelsen Maglehøj. Materielgården indeholder maskinhal, containergård, byttecentral, cykelværksted og vaskeplads til brug for bebyggelsens beboere og afdelingens drift. Materielgården er udført som en let konstruktion med et skelet af stålsøjler og -bjælker med beklædning af isolerede stålkassetter. Gårdrum er indhegnet med højt hegn af stolper af stål udfyldt

Materielgård Maglehøj Frederiksværk Læs videre »

Fælleshus Maglehøj Frederiksværk

Projektet omfattede opførelse af nyt fleksibelt fælleshus for boligbebyggelsen Maglehøj. Fælleshuset indeholder cafe, køkken, kontor, toiletter og fællesrum til brug for møder, fester, foreningsliv og lettere sportsaktiviteter. Fælleshuset, som er i ét plan, er opført som tungt byggeri med vægge af kalksandstensblokke og tag af huldæk. I gavle er der etableret trappekonstruktioner, der fører op

Fælleshus Maglehøj Frederiksværk Læs videre »

Mågebo – Brøndby strand

Bebyggelsen er nyt alment udlejningsbyggeri, opført som ældreegnede rækkehuse, med i alt 6 boliger. Byggeriet er udført med lette facader, med tagpapdækkede tage og stort fælles haveanlæg. Boligerne er indrettet med niveaufri adgang, fleksibel ruminddeling, gulvvarme, og balanceret ventilationsanlæg pr. bolig. Grunden er beliggende i eksisterende boligbyggeri, og husede en daginstitution som skulle nedrives. Grundet

Mågebo – Brøndby strand Læs videre »

Julemosen – Lynge

Projektet omfattede opførelse af 69 rækkehuse fordelt på 8 boligblokke og et fælleshus. Bygningerne er i 2 etager og indeholdende 1 og 3 rums boliger. EKAS har udført bygherrerådgivning i forbindelse med udbud af totalentreprise, byggeledelse og tilsyn frem til byggeriets aflevering samt 1-års eftersyn. Byggeriet er udført som lavenergiklasse 2020. Bygningerne er udført i

Julemosen – Lynge Læs videre »

Æblehaven – Kirke Hyllinge

Projektet omfattede opførelse af 35 rækkehuse med tilhørende skure, fordelt på 9 boligblokke Bygningerne er i 1 og 2 etager og indeholder 2, 3 og 4 rums boliger. EKAS har udført bygherrerådgivning i forbindelse med udbud af totalentreprise, byggeledelse og tilsyn frem til byggeriets aflevering samt 1-års eftersyn. Byggeriet er udført som lavenergiklasse 2020. Alle

Æblehaven – Kirke Hyllinge Læs videre »

Scroll to Top