Tag

AB Boparken Kbh. NV

For andelsboligforeningen AB Boparken har EKAS udført totalrådgivning i forbindelse med renovering af tag og murværk samt udskiftning af vinduer og døre. Tagrenoveringen havde fokus på efterisolering og energioptimering. Der blev udlagt ny isolering med 350 mm mineraluld og ny dampspærre for at sikre tagkonstruktionen mod fremtidige fugtskader. Spær blev oprettet og forstærket og der […]

AB Boparken Kbh. NV Læs videre »

Stockholmsgade Kbh. Ø

Projektet omfattede totalrestaurering af den tyske ambassade på 2100 m2 med respekt for ejendommens historie og detaljer. Ejendommen rummer nu butik, kontor, 6 store luksuslejligheder og orangeri under den nye tagkonstruktion. I forbindelse med restaureringen, har ejendommen fået komplet nye installationer, tag, vinduer og interiør. Ændret brug af ejendommen har medført at det var nødvendigt

Stockholmsgade Kbh. Ø Læs videre »

Trørødcentret Vedbæk

Bebyggelsen Trørødcentret huser en række erhvervslejemål og her har EKAS udført tagrenovering af ca. 1500 m2 tagflade. Eksisterende tag var bestående af betontegl og ny tagbelægning blev udført i tagpap med listedækning. Tagkonstruktionen fik udført opretning af spær ved at påfore nye spær på siden af de eksisterende. Der blev ligeledes udført efterisolering til gældende

Trørødcentret Vedbæk Læs videre »

Lillemarken Sorø

For Sorø Boligselskab har vi gennemført en tagrenovering på afd. Lillemarken, hvor de eksisterende eternitbølgepladetage var udtjente og utætte. Bebyggelsen består af 8 boligblokke bygget i 3 forskellige perioder og dermed arkitektur, så der var reelt tale om 3 forskellige tagprojekter samlet i ét med i alt ca. 4000 m2 tag. Ny tagbelægning blev udført

Lillemarken Sorø Læs videre »

Tjørneparken daginstitution Rødovre

Bygningen anvendes som integreret daginstitution og er opført i to etager og med kælder. Bygningen er opført i 1967 med murede facader og saddeltag, belagt med fibercementskifer. Projektet omfatter udskiftning af tag og vinduer, samt etablering af balanceret ventilationsanlæg. Der blev etableret totaloverdækning i forbindelse med tagudskiftningen. Det oprindelige fibercementskifertag blev demonteret og bortskaffet inklusiv

Tjørneparken daginstitution Rødovre Læs videre »

Skælskør afd. 6 Helhedsplan

Projektet omfatter tagrenovering, efterisolering af gavle og facader, udskiftning af vinduer og døre, etablering af tilgængelighedsboliger, sammenlægning af boliger, udskiftning af brugsvandsinstallation, udskiftning af varmeinstallation, udskiftning af faldstammer, etablering af balanceret ventilation og landskabsbearbejdning. Arbejderne udføres på en almennyttig boligbebyggelse på i alt 38 boliger, fordelt på 3 boligblokke i 3 etager. De eksisterende cementskifertage

Skælskør afd. 6 Helhedsplan Læs videre »

Julemosen – Lynge

Projektet omfattede opførelse af 69 rækkehuse fordelt på 8 boligblokke og et fælleshus. Bygningerne er i 2 etager og indeholdende 1 og 3 rums boliger. EKAS har udført bygherrerådgivning i forbindelse med udbud af totalentreprise, byggeledelse og tilsyn frem til byggeriets aflevering samt 1-års eftersyn. Byggeriet er udført som lavenergiklasse 2020. Bygningerne er udført i

Julemosen – Lynge Læs videre »

Æblehaven – Kirke Hyllinge

Projektet omfattede opførelse af 35 rækkehuse med tilhørende skure, fordelt på 9 boligblokke Bygningerne er i 1 og 2 etager og indeholder 2, 3 og 4 rums boliger. EKAS har udført bygherrerådgivning i forbindelse med udbud af totalentreprise, byggeledelse og tilsyn frem til byggeriets aflevering samt 1-års eftersyn. Byggeriet er udført som lavenergiklasse 2020. Alle

Æblehaven – Kirke Hyllinge Læs videre »

Rådmand Billes Vej – Rødovre

Bygningen anvendes som integreret daginstitution og er opført i to etager og med kælder. Bygningen er opført i 1967 med murede facader og saddeltag, belagt med fibercementskifer. Projektet omfatter udskiftning af tag og vinduer, samt etablering af balanceret ventilationsanlæg. Der blev etableret totaloverdækning i forbindelse med tagudskiftningen. Det oprindelige fibercementskifertag blev demonteret og bortskaffet inklusiv

Rådmand Billes Vej – Rødovre Læs videre »

Byporten – Hørsholm

For en ejerforening er der udført tagrenovering på en karrébebyggelse omfattende ca. 4000 m2 tagareal i forskudte plan. Samlet boligantal udgør 96 boliger i alt. Projektet omfattede udskiftning af eksisterende tagbeklædning i gule tegltagsten inkl. nødvendige følgearbejder, herunder etablering af ny dampspærre, efterisolering, nyt undertag af pap og rupløjede brædder, forhøjelse af murværk samt montering

Byporten – Hørsholm Læs videre »

Scroll to Top