Tag

Tjørneparken daginstitution Rødovre

Bygningen anvendes som integreret daginstitution og er opført i to etager og med kælder. Bygningen er opført i 1967 med murede facader og saddeltag, belagt med fibercementskifer. Projektet omfatter udskiftning af tag og vinduer, samt etablering af balanceret ventilationsanlæg. Der blev etableret totaloverdækning i forbindelse med tagudskiftningen. Det oprindelige fibercementskifertag blev demonteret og bortskaffet inklusiv …

Tjørneparken daginstitution Rødovre Læs videre »

Skælskør afd. 6 Helhedsplan

Projektet omfatter tagrenovering, efterisolering af gavle og facader, udskiftning af vinduer og døre, etablering af tilgængelighedsboliger, sammenlægning af boliger, udskiftning af brugsvandsinstallation, udskiftning af varmeinstallation, udskiftning af faldstammer, etablering af balanceret ventilation og landskabsbearbejdning. Arbejderne udføres på en almennyttig boligbebyggelse på i alt 38 boliger, fordelt på 3 boligblokke i 3 etager. De eksisterende cementskifertage …

Skælskør afd. 6 Helhedsplan Læs videre »

Julemosen – Lynge

Projektet omfattede opførelse af 69 rækkehuse fordelt på 8 boligblokke og et fælleshus. Bygningerne er i 2 etager og indeholdende 1 og 3 rums boliger. EKAS har udført bygherrerådgivning i forbindelse med udbud af totalentreprise, byggeledelse og tilsyn frem til byggeriets aflevering samt 1-års eftersyn. Byggeriet er udført som lavenergiklasse 2020. Bygningerne er udført i …

Julemosen – Lynge Læs videre »

Æblehaven – Kirke Hyllinge

Projektet omfattede opførelse af 35 rækkehuse med tilhørende skure, fordelt på 9 boligblokke Bygningerne er i 1 og 2 etager og indeholder 2, 3 og 4 rums boliger. EKAS har udført bygherrerådgivning i forbindelse med udbud af totalentreprise, byggeledelse og tilsyn frem til byggeriets aflevering samt 1-års eftersyn. Byggeriet er udført som lavenergiklasse 2020. Alle …

Æblehaven – Kirke Hyllinge Læs videre »

Rådmand Billes Vej – Rødovre

Bygningen anvendes som integreret daginstitution og er opført i to etager og med kælder. Bygningen er opført i 1967 med murede facader og saddeltag, belagt med fibercementskifer. Projektet omfatter udskiftning af tag og vinduer, samt etablering af balanceret ventilationsanlæg. Der blev etableret totaloverdækning i forbindelse med tagudskiftningen. Det oprindelige fibercementskifertag blev demonteret og bortskaffet inklusiv …

Rådmand Billes Vej – Rødovre Læs videre »

Byporten – Hørsholm

For en ejerforening er der udført tagrenovering på en karrébebyggelse omfattende ca. 4000 m2 tagareal i forskudte plan. Samlet boligantal udgør 96 boliger i alt. Projektet omfattede udskiftning af eksisterende tagbeklædning i gule tegltagsten inkl. nødvendige følgearbejder, herunder etablering af ny dampspærre, efterisolering, nyt undertag af pap og rupløjede brædder, forhøjelse af murværk samt montering …

Byporten – Hørsholm Læs videre »

Enghusene – København S

Tag- og badeværelsesrenovering på en almennyttig boligbebyggelse bestående af 28 boliger fordelt på 4 blokke.  Som følge af utætte og nedslidte tage blev der foretaget en udskiftning til nye tegltage, og der blev monteret solvarmeanlæg på den ene blok.  Konstruktionen blev forhøjet og efterisoleret, der blev etableret nyt fast bræddeundertag og nye tegltagsten. Opmuring af …

Enghusene – København S Læs videre »

Stampen – Hørsholm

Den unikke bygning fra 1888 har tidligere været en del af den gamle klædefabrik, og siden 1971 er bygningen blevet anvendt som fritids/ungdomsklub.  Projektet omfattede renovering af tagkonstruktionen, hvor den eksisterende tagbelægning af asbestholdigt skifereternit var nedslidt og skulle udskiftes. Samtidig havde bygherren et ønske om at føre stilen på bygningen tilbage til den oprindelige …

Stampen – Hørsholm Læs videre »

Kastrupvænge Kastrup

Rækkehusbebyggelsens nedslidte tegltag var utæt og der var en del trækproblemer ved kvistenes vinduer og fra loftet. Det var et krav at taget skulle isoleres til kip, således at boligens spidsloft kunne anvendes til soverum, kontor eller opbevaring af genstande. Eksisterende tagbelægning af røde teglsten blev udskiftet, inkl. nødvendige følgearbejder som bl.a. omfattede ovenlysvinduer. Kvistene …

Kastrupvænge Kastrup Læs videre »

Hesselbo – Værløse

Projektet omfattede udskiftning af samtlige eksisterende tegltage på 1- og 2-etages rækkehuse (benævnt ”plantagehuse” og ”kanthuse”) med nye tegltage – i alt ca. 11.000 m2 tag fordelt på 121 boliger. På plantagehusene blev taghældningen ændret fra 22,5 gr. til 25 gr., og der blev etableret ny tagbeklædning af gule teglsten inkl. fast undertag af brædder …

Hesselbo – Værløse Læs videre »

Scroll til toppen